Locuitorii municipiului care dețin acte de identitate expirate pot primi o vizită neașteptată. Polițiștii locali aparținând Serviciului Identificări, Evidența Persoanelor și a Proceselor Verbale efectuează verificări la domiciliul persoanelor aflate în această situație, în vederea intrării în legalitate.

Vizita polițiștilor locali la domiciliul persoanelor cu acte de identitate expirate sau a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dar nu dețin acte de identitate presupune, pe lângă informarea în vederea intrării în legalitate, aflarea motivelor care au condus la această situație (persoana în cauză și-a schimbat adresa de domiciliu, și-a stabilit domiciliul în străinătate sau a decedat). În cazul în care persoana vizată nu este găsită la domiciliu, polițiștii locali apelează la vecinii acesteia sau, după caz, la administratorii asociațiilor de proprietari, în vederea obținerii de informații necesare aflării motivelor care stau la baza deținerii actelor de identitate expirate, au declarat cei de la Poliția Locală.

Eforturi pentru aducerea actelor la zi

Trimestrial, în baza datelor furnizate de SPCLEP Arad, Serviciul Identificări Evidența Persoanelor și a Proceselor Verbale distribuie arădenilor circa 700 de invitații de înnoire a actelor de identitate expirate. În aceste situații, polițiștii locali culeg informații legate de motivele care au condus la expirarea actelor de identitate. Ulterior, datele din teren sunt preluate de SPCLEP Arad în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor.

Serviciul Identificări, Evidența Persoanelor și a Proceselor Verbale al DGPLA vine în sprijinul cetățenilor în identificarea cazurilor ce fac obiectul activității sale, chiar dacă cetățenii în cauză nu își au domiciliul pe raza municipiului. Polițiștii locali îi îndrumă pe arădenii care dețin documente de identitate expirate să procedeze la intrarea în legalitate pentru a evita sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile OUG 97/2005 republicată în 2011, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

Documentele necesare

În vederea obținerii unui act de identitate valabil, solicitanții trebuie să se prezinte la SPCLEP Arad, având asupra lor următoarele documente: cerere-tip, actul de identitate deținut, certificat de naștere, certificat de căsătorie/sentință de divorț definitivă și irevocabilă, certificate de naștere ale copiilor, certificat de deces al soțului decedat, documentul care face dovada adresei de domiciliu, consimțământul proprietarului spațiului de locuit, chitanța reprezentând contravaloarea C.I. (7 lei), original și copii.

Recomandările redacției