Guvernul a analizat în ședința de miercuri un memorandum privind digitalizarea sistemului de sănătate din România, ce vizează două sisteme informaționale: unul care să gestioneze electronic documentele utilizate în sănătate, cum ar fi biletele de trimitere sau concediile medicale, și unul prin care la dosarul electronic de sănătate (DES) să fie conectați și alți furnizori de servicii medicale, în afara de medicii din clinici și spitale.

Potrivit documentului, cele două proiecte ar urma să fie rezultatul cooperării dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Primul sistem informatic, denumit Sigma Smart, are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem informatic pentru gestionarea pe suport electronic a documentelor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate referitoare la:

  • certificatele de concediu medical;
  • biletele de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate (specialități clinice, paraclinice, medicină dentară) și pentru internare în regim de spitalizare de zi sau continuă;
  • scrisorile medicale;
  • recomandările privind îngrijirile medicale la domiciliu;
  • recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale;
  • programările serviciilor medicale. 

Cel de-al doilea sistem informatic, ce a primit numele de eDES, vizează conectarea la DES a furnizorilor de servicii paraclinice, clinice, medicină fizică şi de reabilitare, îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, medicină dentară, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat. 

Implementarea celor două proiecte se va face de către CNAS în parteneriat cu ADR și cu sprijinul STS și ar urma să coste 20 milioane de lei.

Potrivit memorandumului, cele două sisteme vor optimiza și monitoriza electronic serviciile medicale decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. 

Totuși, pentru a putea fi începută implementarea celor două sisteme, memorandumul trebuie adoptat de Guvern, iar acordul între cele trei instituții deja menționate trebuie să fie oficializate, conform avocatnet.ro.

În memorandumul analizat de Guvern se menționează că cele două sisteme informatice au un termen de punere în practică de circa 26-27 de luni, ceea ce înseamnă că ar putea să devină realitate abia din 2024.

Recomandările redacției