Administraţia judeţeană preia în administrare şi transformă în drum jude­ţean, un drum comunal. Este vorba des­- pre drumul comunal DC 119 din domeniul comunelor Zerind şi Pilu, care face face legătura dintre DN 79 si DN 79A.
În vederea realizării accesului pe trasee mai scurte între drumurile naţio­nale, precum şi a decongestionării şi modernizării traficului rutier dinspre DN 79 – Zerind, înspre frontiera cu Ungaria – Vărşand –comuna Pilu, drumul comunal DC 119, în lungime totală de 16 kilometri urmează să fie încadrat în categoria drumurilor judeţene. Acesta ar urma să primească indicativul DJ 709K, cu originea în Zerind (DN 79) – Vărşand (DN 79A).
CJA urmează să supună, astăzi, apro­bării încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 119 şi transferul acestuia fără plată în domeniul public al judeţului.

Recomandările redacției