Membrii Uniunii Locale a Asociațiilor Locative Arad (ULALA) sunt așteptați pe 7 februarie să participe la Adunarea Gene­- rală Anuală a Asociațiilor de Proprietari. Întâlnirea va avea loc, începând cu ora 16, la Consiliul Județean Arad.
„Pe ordinea de zi a adunării vor fi patru puncte: se va prezenta darea de seamă a Comitetului Director al ULAL pe anul 2016; se vor prezenta  datele aferen­te bilanţului contabil, raportul de gestiune şi raportul comisiei de cenzori pe anul 2016; se va adopta bugetul de venituri-cheltuieli pentru anul 2017, iar ultimul punct, reprezen­- tan­ții Inspectoratului pentru Situații de Ur­gen­ță, Direcției Jude­țene pentru Evidența Persoanelor și ai Direc­ției Fiscale își vor prezenta comunicările”, sus- ­ține Dorina Lupșe, pre-ședinta ULALA.
În încheiere, aceasta a ținut să menționeze că sunt invitați să participe reprezentanţii asociaţiilor de proprietari membre ULALA.

Recomandările redacției