După un an încărcat, a venit vremea bilanțului pentru inspectorii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, din care face și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. Potrivit reprezentanților instituției, în cursul anului 2017 au fost realizate 3.427 acțiuni, dintre care 2.494 inspecții fiscale parțiale și generale și 933  controale inopinate, controale încrucișate și cercetări la fața locului. În aceste condiții, inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare față de obligațiile fiscale declarate de contribuabilii supuși acțiunilor de inspecție fiscală și control în valoare de 693 milioane lei. „Măsurile asigura­torii instituite pe parcursul anului trecut au fost în număr de 131 cu o valoare totală de 86 milioane lei. Inspectorii au aplicat 716 amenzi în valoare totală de 1,218 milioane lei, au întocmit 167 procese-verbale aferente sesizărilor înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii stabilite de peste 270 milioane lei”, susțin reprezentanții DGRFP Ti­mi­șoara.
Rezultate demne de     remarcat
Cum s-a întâmplat și în anii anteriori, rezultatele înregistrate de Administrația Județeană a Finan­țelor Publice Arad, în speță In­specția Fiscală Arad, sunt demne de remarcat, Aradul situându-se în fruntea clasamentului regional. Conform datelor furnizate de DGRFP Timișoara, Inspecția Fiscală Arad a realizat anul trecut 1.072 acțiuni, ceea ce s-a concretizat în obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 274 milioane lei, 219 amenzi aplicate în valoare de 346 mii lei, 44 măsuri asiguratorii instituite în valoare de 20 milioane lei și 36 procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 71 milioane lei.
La Caraș-Severin, Inspecția Fiscală a făcut 562 acțiuni, va­loarea obligațiilor fiscale suplimentar stabilite fiind de 46 milioane lei. Au mai fost aplicate 106 amenzi, în valoare de 265 mii lei, s-au luat 12 măsuri asiguratorii, în valoare de 8 milioane lei, s-au întocmit 17 procese-verbale care au fost înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 16 milioane lei.
Inspecție Fiscală Hunedoara a avut, la rândul ei, 760 acțiuni, ceea ce a însemnat obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 155 milioane lei, 86 amenzi aplicate în valoare de 144 mii lei, 59 măsuri asiguratorii instituite în valoare de 15 milioane lei și 65 procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 72 milioane lei.
În ceea ce privește situația din județul Timiș, trebuie spus că aici au fost realizate 788 acțiuni, s-au stabilit obligații fiscale suplimentar în valoare totală de 100 milioane lei, numărul amenzilor aplicate a fost de 266, iar valoarea acestora de 324 mii lei. Au mai fost instituite 11 măsuri asiguratorii, în valoare de 6 milioane lei, iar 43 procese-verbale au fost înaintate organelor de urmărire penală, pentru prejudicii în valoa­re de 47 milioane lei.
Mai trebuie spus că Inspecția Fiscală a Administrației pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara a realizat 245 acțiuni, ceea ce a însemnat obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 118 milioane lei, 39 amenzi aplicate în valoare de 139 mii lei, cinci măsuri asiguratorii instituite în valoare de 37 milioane lei și șase procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 64 milioane lei.  „Mai mult, ca urmare a acțiunilor efectuate, inspectorii au stabilit o diminuare a pierderii fiscale în valoare de 198 milioane lei față de pierderea fiscală declarată de contribuabilii supuși acțiunilor de inspecție fiscală și control”, mai susțin reprezentanții DGRFP Timișoara.
(L.Ș.)

Recomandările redacției