Programul Național de Dezvoltare Locală a…murit, dar a fost transformat în Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. În esență același lucru. Finanţarea programului se asigură de la bugetul de stat.  În cadrul Programului se pot realiza obiective de investiţii necesare pentru echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional – aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Așa că municipalitatea s-a gândit că Piața Podgoria, pe nou Piața Drapelului se potrivește acestui program. Este, fără îndoială cel mai greu punct de intersecție al Aradului. Arterele vin din toate  direcțiile. De altfel s-a și aprobat o  Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 520/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Amenajare pasaj subteran Piața Drapelului” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Proiectul „Amenajare Pasaj Subteran Piața Drapelului” se încadrează în prevederile OUG nr. 95/2021 din 03.09.2021, care prevede faptul că prin program pot fi finanțate „poduri,  podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice”. Obiectivul principal al proiectului este amenajarea unui pasaj rutier subteran în Piața Drapelului, respectiv amenajarea drumului public din interiorul localității cu 4- 5 benzi, ce intră în intersecția din Piața Drapelului. Realizarea unui pasaj rutier subteran implică și ample lucrări colaterale: devieri de rețele subterane(apă, canal); devieri/relocări de rețele subterane (linii electrice LES; termoficare, telefonie. De asemenea, vor fi executate și lucrări de reconfigurare sistem de semaforizare, iluminat public, e-ticketing; reconfigurare traseu de transport public de călători cu tramvaiul. Asta atât în ce privește partea de linii de tramvai cât și stațiile. Valoarea totală a obiectivului de investiție: 165.703.150,00 lei, din care valoarea solicitată de la bugetul de stat: 157.254.150,00 lei, iar valoarea finanțată de la bugetul local: 8.449.000 lei. Așa ca istorie, prin anii ʹ70, prin mijlocul pieței pe unde acum este un peisaj semideșertic cu pietre și arbuști, era o fântână arteziană, a cărei coloană de apă atingea circa 12-15 metri. Pe dedesubt, Mureșelul a fost întubat, pe sub actuala locație trec o mulțime de rețele de utilități, deci problemele nu sunt simple. Recunoaștem acest lucru. Dar cu toate acestea, țineți-vă bine: durata obiectivului de investiție este de 120 luni.Adică zece ani. Un deceniu va dura executarea. Asta așa, estimativ.Dar ce se va face? Lungimea  tronsonului ce urmează a fi amenajat prin acest proiect este de 1,38 kilometri, investiţia incluzând: căi de acces, trotuare, locuri de parcare, oprire și staționare şi pasajul subteran, care va avea lungimea de 340 de metri şi lățimea de 10 metri.  Faptele de până acum ne-au arătat că în Arad, lucrările se lungesc foarte mult, deci este un termen care are șanse foarte mari să fie depășit. Și vorbim de lucrări de mai mică anvergură. Apoi vă dați seama ce nebunie va fi cu circulația. Va fi o „sufocare“ serioasă, dacă până atunci nu se mai realizează rute alternative. Așa ca și comparație, tunelul de sub Canalul Mânecii a fost construit în ceva mai mult de 6 ani și are  peste 50 de kilometri și o lățime de 45 de metri. Dar să revenim și pe la noi. Dacă programul tot poartă numele ilustrului inginer Anghel Saligny să facem cunoscute câteva date despre podul de la Cernavodă.A  fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura feroviară dintre Fetești și Cernavodă. Începerea lucrărilor de execuție a avut loc la 26 noiembrie 1890, în prezența regelui Carol I. Podul de peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 metri și alte patru deschideri de 140 metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 metri. Podul se află la 30 metri peste nivelul apei. Cu rampele de acces, cei peste 4 kilometri de poduri formau, la acea vreme, cel mai lung complex de poduri construit în România și al treilea ca lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 metri era cea mai mare din Europa. A fost inaugurat la 26 septembrie 1895, adică la mai puțin de cinci ani de la începerea lucrărilor. Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă,  inclusiv podul , liniile de cale ferată în lungime de 21 de kilometri și stațiile, a fost de 35 milioane lei aur. Cam vreo trei miliarde de lei de acum. Dar asta era acum mai bine de 130 de ani. Între timp, tehnologiile au mai evoluat. De aceea, durata de 10 ani ni se pare enormă.Depășeșete orice limită a răbdării. E și greu să vizualizezi zona spartă, cu șanțuri și noroaie sau praf.Ani și ani la rând. Fără exagerare,actuala administrație municipală ne  va „condamna“ la zece ani…cu executare.

Recomandările redacției