Primăria Municipiului Arad va realiza documentaţia de avizare lucrări de intervenţie pentru reabilitarea termică a zece clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de învăţământ preşcolar. Astfel, a fost lansată procedura de achiziţie pu­blică a contractului care are o valoare estimată de 298.387 lei, fără TVA, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 31 iulie, ora 17.00.
Prin prezenta procedură se doreşte achiziţia de servicii de proiectare pentru întocmirea documentaţiilor de avizare lucrări de intervenţie (DALI) pentru clă­dirile grădiniţelor din municipiu, după cum urmează: Grădiniţa PP 3, Calea Timi­şorii nr. 94, Grădiniţa PP 8, Str. Anton Pann nr. 30, Grădiniţa PP 11, Str. Crasna nr. 44, Grădiniţa PP 12, Str. Ardealului nr. 9 – 11, Grădiniţa PP 14, Str. Patria nr. 2 – 4, Grădiniţa „Prieteniei” PP 16, Str. Predeal nr. 3, Grădiniţa „Palatul Fermecat” PP 17, Str. Poetului nr. FN, Grădiniţa „Piticot” PP 19, Str. Griviţei nr. 17, Grădiniţa „Curcubeul Copiilor” PP 20, Str. Simion Balint nr. 7 – 9 şi Grădiniţa „Mă­măruţa” PP 23, Str. Frunzei nr. 2 – 4.
Municipiul Arad deţine în proprie­tate publică imobilele unităţilor de învăţământ preşcolar. Folosinţa acestor imobile este dată conform Contractelor de administrare spre unităţile de învă­ţământ.
Municipiul Arad în calitate de proprietar asigură întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea acestora, iar finanţarea acestor lucrări se face din bugetul local sau alte surse atrase în condiţiile legii.
Pornind de la ideea necesităţii rea­lizării de economii la cheltuielile cu uti­lităţile pentru funcţionarea acestor uni- ­tăţi, sume ce se asigură tot din bugetul local, s-a pus problema reabilitării termice a clădirilor.
(Ş.M.)

Lasă un răspuns

Recomandările redacției