La concursul de dosare pentru profesorii care vor să evalueze lucrările elevilor și cadrelor didactice la examenele de Evaluare Națională, Bacalaureat, definitivare în învățământ și titularizare, zece mii de cadre didactice adică peste 35% din participanții la concursul de dosare, au fost respinse în prima etapă, iar 18 mii au fost admise. Pe 15 octombrie rezultatele au fost publicate de Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație.
La concurs au participat 28.226 de cadre didactice din toate ciclurile de învățământ: educatori, învățători și profesori. Numărul celor care nu au fost admise reprezintă 35,8% din numărul participanților la selecție.
În urma selecției rezultatele au fost următoarele: 18.109 cadre didactice au fost admise și 10.117 cadre didactice au fost respinse.
Dintre cei respinși, majoritatea au în dreptul lor scrisă următoarea „motivare“ și anume „lipsa/neconformitate cerere de înscriere conform modelului prevăzut la Anexa 1 a Metodologiei“.
Este vorba despre prima procedură de selecție. Rezultatele din listă au fost anonimizate, prin anonimizare, adică cei care au candidat sunt identificați prin numărul de înregistrare primit în aplicația de înscriere (a nu se confunda cu numărul de înregistrare dat de inspectoratul școlar județean/ISMB pe cererea de înscriere), scrie CNPEE.
CNPEE va transmite fiecărui inspectorat școlar, listele cu rezultatele selecției dosarelor, cuprinzând următoarele date: numărul de înregistrare primit în aplicație, nume, prenume, e-mail, unitatea de învățământ, județ, grad didactic, disciplină, rezultatul selecției și motivul de respingere, după caz.
În situația în care un candidat s-a înregistrat în aplicație cu mai multe conturi (email-uri diferite), în listele cu rezultatele selecției dosarelor candidatul respectiv se va regăsi cu toate aceste conturi.
Fiecare inspectorat școlar județean/ISMB va comunica individual, fiecărui candidat, numărul de înregistrare primit în aplicație și rezultatul selecției.
Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfășura între 2 decembrie 2020 și 15 martie 2021.
Membrii CPEECN sunt cadre didactice care își desfășoară activitatea de predare-învățare-evaluare atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal – filierele teoretică, vocațională și tehnologică. 

Recomandările redacției