finanteAgenţii seconomici care nu-şi plă­tesc la timp datoriile pe care le au la bugetul general consolidat al statului riscă să fie băgate în insolvenţă.
Conform legii, dacă sunt îndepli­nite anumite criterii, Fiscul are posibilitatea să ceară deschiderea pro­- cedurii de insolvenţă în cazul debitorilor rău-platnici. În cursul anului trecut, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Arad a cerut intrarea în insolvenţă a 102 firme, pentru recuperarea unor datorii de 51.208.647 lei. Anul acesta, în primele trei luni, s-au făcut 14 cereri, pentru recupe­rarea unor sume care se ridică la 3.709.816 lei. „Insolvenţa este acea stare a patrimoniului de­bitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. Prin cre­ditor îndreptăţit să solicite des­chiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împo­triva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi valoarea-prag. Valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 45.000 lei”, a declarat Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad.
Din informaţiile pe care le avem, cele mai multe societăţi împotriva cărora s-a declanşat procedura de intrare în insolvenţă au ca obiect de activitate comerţul. Multe dintre ele, deşi scriptic stau bine din punct de vedere financiar, au fost afectate de criză atunci când a fost vorba să încaseze sumele pentru mărfurile livrate. Astfel, în situaţia în care un client nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, întregul lanţ comercial se blochează, iar societatea se află în imposibilitatea să-şi achite obligaţiile pe care le are la bugetul de stat.
Reprezentanţii DGFP Arad au ţinut să precizeze că în momentul în care se cere intrarea în insolvenţă a unui rău platnic, împotriva acestuia a fost demarată deja procedura de executare silită. „După cum vă spuneam, procedura de intrare în insolvenţă poate fi demarată doar după ce suma datorată la bugetul general consolidate al statului trece de 45.000 de lei. În acel moment, procedura de executare silită se află în fază foare avansată, asta însemnând că s-a făcut tot ceea ce se poate face, popriri bancare, popriri la terţi, se­chestru de bunuri imobile şi mobile şi licitaţii. Există posibilitatea ca după declanşarea procedurii de insolvenţă, agentul economic să-şi reconsidere întreaga activitate. Intră în reorganizare. Cu datoriile pe care le înregistrează, organul fiscal se înscrie la masa credală, alături de cei­lalţi creditori ai societăţii”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției