Zile libere pentru părinți dacă se închid școlile

0
351

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii și salariații interesați, că în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie anteșcolară, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de Direcţia de sănătate publică judeţeană, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, dacă au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară. O altă situație ar fi dacă celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

În acest sens, părintele va înainta în scris angajatorului cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului sau o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, după caz, precum și de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că nu a solicitat la locul său de muncă zile libere în acest scop, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără salar, sau în concediu pentru creşterea copiilor până la vârsta de 2 ani, nu este asistentul personal al copilului aflat în întreținere, respectiv nu realizează venituri impozabile.

Conform noilor modificări aduse Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu aplicare din 19 septembrie 2020, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea Consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul Inspectoratului şcolar judeţean şi al Direcţiei de sănătate publică judeţene şi cu aprobarea prin hotărâre a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate.

Reamintim angajatorilor că reglementările legale stabilesc în sarcina lor, obligația de a acorda zile libere angajatului care solicită acest drept cu respectarea condițiilor expuse mai sus.

Refuzul acordării zilelor libere atrage răspunderea contravențională a angajatorului, sancțiunea fiind cuprinsă între 1000 lei și 2000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.