Într-un cadru festiv, Ziua Națională a României a fost sărbătorită și în Parohia Ortodoxă „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Aradul Nou. Programul patriotic, coordonat de pr. cons. Gabriel Mariș, s-a aflat anul acesta la a patra ediție, din dorința de a păstra și cultiva darul unității naționale. Prin ru­găciune și cântare, Biserica a fost, și de această dată, activă în lucrarea de păstrare a unității poporului. Potrivit tradiţiei bise­riceşti şi hotărârii Sfântului Sinod, evenimentul a început prin Slujba de Te-Deum la Ziua Națională, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile aduse poporului român, pomenind și eroii neamului românesc care acum 99 de ani au înfăptuit unitatea naţională a românilor din anul 1918, jertfindu-se pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.
Slujba a fost săvârșită de soborul preoților slujitori ai acestei parohii. La sfârșitul slujbei, părintele paroh Teodor Faur a subliniat în cuvântul său importanța zilei naționale pentru fie­care dintre noi, dar mai ales a rugăciunilor aduse lui Dumnezeu în această zi deosebită, amintind și faptul că peste un an vom sărbători mult așteptatul centenar de la Marea Unire, aici în Arad – capitala politică a Marii Uniri. După slujbă, corul de copii „Sfințișorii” al Parohiei, conduși de părintele Gabriel, au intonat Imnul Țării și au susținut un emoționant concert de cântece patriotice, reafirmându-se, prin fiecare cântare, prețuirea față de poporul român. Mai apoi, toți cei cu inima ro­mână, au dat „mână cu mână” prinzându-se într-o horă a unirii în fața bisericii, spre aducere aminte a celei de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
Prin osteneala unor bune cre­dincioase ale parohiei, sărbătoa­rea s-a încheiat cu o agapă creș­ti­neas­că la care au participat cu bucurie toți creștinii români prezenți.
Constituția României prevede că 1 Decembrie este Ziua Națio­nală a țării noastre, în amintirea celor peste 100.000 de români adunați pe Câmpul lui Horea de la Alba Iulia, care au cerut Unirea Transilvaniei cu Țara. Marea Adu­nare Națională, constituită din 1.228 de delegați, a adoptat o rezoluție care consfințea Unirea tuturor românilor dinTransilvania, întreg Banatul (teritoriul dintre râurile Mureș, Tisa și fluviul Dunărea) și Țara Ungurească (Cri­șana, Sătmar și Maramureș) cu România. Acolo, după Sfânta Liturghie, ierarhul arădean Ioan Ignatie Papp a încheiat: „Cel ce a înviat din morți și a înviat și astăzi neamul românesc, Hristos Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Amin”.    (G.M.)

Recomandările redacției