Potrivit dispozițiilor art.43 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice locale care le au în administrare, pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii. În ordine criteriile sunt favorabile pentru următoarele categorii: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite. Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/28.02.2023, privind aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au depus dosar pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.01.2020 și data de 31.12.2022. Astfel, mâine va fi supus la vot un proiect de hotărâre cu privire la acordarea de locuințe sociale celor îndreptățiți, desigur în limita disponibilităților.Este vorba despre 22 de spații de locuit de pe strada Tarafului, în care vor locui 45 de persoane.Proiectul este de așteptat să treacă fără problem de votul consilierilor municipali.

Recomandările redacției