Dosar de executare nr. 10059
Nr . 17156 din 29.08.2016
ANUNT PRIVIND VINZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna SEPTEMBRIE ziua 20
LICITATIA a V-a
In temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 20, luna septembrie, anul 2016, ora 15:00, in localitatea Arad, str. B-dul Revolutiei, nr. 77, et. 2, cam. 35,  jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietate a de­bitoarei SC SNURULET SRL  cu domiciliul fiscal in localitatea Arad, str. Clujului, nr. 143, judet Arad, cod de identificare fiscala 16077760:
Nr. crt 1. Denumirea bunului mobil, descriere sumara:  (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul) Autotutilitara Dacia tip D1305DS-NDC D/E3-F, caroseria furgon 2 usi+usa dubla spate, serie sasiu UU1D1711753465180, an fabricatie 2005, cu 143.231 km la bord, caroserie cu urme de coroziune, combustibil motorina, cilindree 1870 cmc, putere 45kW, nr. circulatie AR07NPV Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA – lei – 2.705 Cota TVA 20%*) Neimpozabil, conform art. 316, alin. 11, lit. g din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal   TOTAL 2.705
*) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 20 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impo­zitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il repre­zinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a de­bitorului SC SNURULET SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202731.
Sef Administratie,
Marius Florin Draganescu

Recomandările redacției