Primaria Comunei Brazii, avand sediul in localitatea Brazii, nr. 26, judetul Arad, , inchiriaza, teren intravilan (domeniul stradal) in suprafata de 454 mp, apartinand domeniului public al comunei Brazii, inscris in CF nr. 301562, situat in localitatea Secas,.

Data publicarii anuntului de licitatie : 07.12.2022.

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 29/12/2022, Ora 12.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 10/01/2023, Ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Comunei Brazii, nr. 26, jud. Arad.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11/01/2023, Ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Brazii, nr. 26, jud. Arad.

Pretul de pornire a licitatiei de inchiriere este de 20 EURO/luna .

Instructiunile privind organizarea inchirierii pot fi studiate la sediul Primariei Comunei Brazii.

Contestatiile se vor depune la sediul Primariei Comunei Brazii, tel/fax 0257317628, e-mail. Braziiprimaria@yahoo.com.

Recomandările redacției