Faţă de luna septembrie 2021, preţurile producţiei industriale au crescut în octombrie 2021 cu 6,3%.

Contribuţia la această creştere a avut-o atât evoluţia ascendentă a preţurilor producţiei industriale pe piaţa internă (au contribuit cu 5,56 puncte procentuale), cât şi a preţurilor producţiei industriale pe piaţa externă (au contribuit cu 0,74 puncte procentuale).

Pe sectoare de activitate, în luna octombrie 2021 faţă de luna septembrie 2021, preţurile din industria extractivă, cele la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, preţurile din industria prelucrătoare şi cele la distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare au crescut cu 24,1%, 21,9%, 2,3%, respectiv 0,1%.

În industria prelucrătoare, creşteri semnificative de preţuri s-au înregistrat la produsele din ramurile: fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (+11,9%), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (+3,3%), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (+2,4%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+2,1%), alte activităţi industriale n.c.a. (+2,0%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+2,0%), industria alimentară (+1,9%).

Scăderi de preţuri au avut loc la produsele din ramura fabricarea produselor din tutun (-0,3%).

Pe marile grupe industriale, creşteri de preţuri se remarcă în industria energetică (+74,7%), industria bunurilor intermediare (+24,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+11,2%), industria bunurilor de capital (+8,9%), industria bunurilor de uz curent (+6,3%).

Rata inflației, peste cea din UE

În România, rata inflaţiei a fost 1,3%, cu 0,4 puncte procentuale peste media UE.

Rata inflaţiei la nivelul Uniunii Europene (UE) înregistrată în luna octombrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2021 a fost 0,9%.

Cele mai scăzute niveluri ale ratei inflaţiei din ţările membre ale Uniunii Europene (UE) au fost înregistrate în Malta (-0,6%) și Estonia (-0,2%).

Cele mai ridicate niveluri s-au înregistrat în Belgia (+1,8%), Lituania (+1,7%), Spania și Olanda (+1,6%).

Recomandările redacției