arad siriaPreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, a anunţat, duminică, faptul că va iniţia o serie de demersuri care să aibă ca finalitate determinarea Guvernului să aloce fonduri pentru mo­dernizarea drumurilor Arad-Seleuş şi Arad-Felnac.
Nicolae Ioţcu a precizat că are în ve­dere fie elaborarea unui memoriu către Guvern în care să se arate situaţia deplorabilă a drumului, fie transmiterea unor scrisori de protest, atât guvernanţilor cât şi locuitorilor judeţului Arad, în care să se explice, clar, felul în care au fost blocate investiţiile de modernizare a celor două drumuri. „În bugetul judeţului Arad pe acest an am prevăzut fonduri pentru moderni­zarea drumului Arad-Seleuş şi drumului Arad-Felnac. Noi, Consiliul Judeţean Arad nu putem realiza aceste investiţii pentru că drumurile de află în proprietatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care ne-a transmis că nu poate să ne dea cele două drumuri să le moder­nizăm invocând diverse motive”, a explicat Nicolae Ioţcu.
În aceste condiţii, preşedintele Consi­liului Judeţean Arad a mai spus că banii alocaţi pentru aceste investiţii din bugetul judeţului vor fi retraşi, în caz contrar, se vor pierde. „A fost şi există o adevărată dezbatere pe tema acestui drum. Indiferent de culoarea politică a celor care dezbat, cetăţenii sunt cei care suferă şi nu e drept. Şi pe această cale îi informez pe toţi locuitorii judeţului că nu am abandonat lupta fie pentru recuperarea acestor drumuri pentru a le moderniza fie pentru determinarea guvernanţilor să le modernizeze”, a mai precizat preşedintele CJ Arad.
Într-o informare transmisă zilele trecute Consiliului Judeţean Arad, Direcţia Generală Infrastructură a Ministerului Dez­voltării Regionale şi Administraţiei Publice a precizat că „având în vedere dificu­l­tă­ţile reale în finanţarea PNDI, s-a impus redimensionarea programului prin limitarea acestuia la obiectivele de investiţii aflate în derulare. (…) Pro­tocolul de predare-primire privind retransmiterea amplasamentului DJ 709, pe un tronson de 1,5 km Arad-Seleuş, nu se poate încheia ca în cazul obiectivului de investiţii DJ 682 Arad-Felnca-limită jud. Timiş”.
Conform statisticilor Consiliului Jude­ţean Arad, drumul Arad-Seleuş este cel mai circulat din judeţ ceea ce face ca mo­dernizarea lui să fie considerată iminentă de mai bine de un an.
(Ş.M.)

Recomandările redacției