În cursul anului 1924 a luat ființă la Arad un comitet pentru ridicarea unui bust de bronz marelui istoric Alexandru D. Xenopol (1847-1920), avându-l ca președinte pe episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului. Suma necesară a fost adunată din veniturile șezătorilor culturale organizate de direcțiunea Palatului Cultural, lucrarea fiind încre­dințată sculptorului bănățean Romulus Ladea. În urma nemulțumirilor exprimate de Coralia Xenopol în legătură cu bustul regretatului său soț, acesta nu a mai fost amplasat în fața Palatului Cultural. În data de 9 iunie 1929 a avut loc dezvelirea busturilor lui Alexandru D. Xenopol și George Coșbuc, ambele realizate din bronz de sculptorul Gheorghe Groza din Moneasa și așezate în lateralul corpului principal al edificiului. Sfințirea celor două monumente a fost făcută de episcopul Grigorie Comșa al Aradului, care a spus printre altele: „Apelez la clasa noastră cultă de azi, să nu uite că marele Coșbuc a iubit neamul său, dar n’a uitat de Dumnezeu”. În data de 1 iunie 1936 (și nu anul 1937, menționat eronat pe placheta de monument istoric amplasată pe soclu), în a doua zi de Rusalii, a avut loc dezvelirea bustului profesorului Petru Pipoș de la Preparandia Română din Arad, după slujba de la Catedrala Ortodoxă formându-se o mare procesiune religioasă până la Palatul Cultural.
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, au fost dezvelite tot în Piața Xenopol busturile de bronz ale lui Gheorghe Popa de Teiuş, Mircea V. Stănescu și Ioan Russu-Șirianu, opera sculptorului Radu Moga Mânzat din Brad. Bustul lui Ioan Russu-
Șirianu a fost furat în anul 2014 și înlocuit cu o copie în anul 2020.
Sursa: Aradul De Altadătă

Recomandările redacției