Ministerul Finanţelor Publice (MFP) analizează mai multe variante de modificare a sistemului de plată a TVA la încasarea facturii, introdus din ianuarie 2013, după semnalele primite de la mediul de afaceri şi consultanţii fiscali privind problemele cu care se confruntă firmele în aplicarea noilor reglementări, a declarat marţi pentru AGERPRES, secretarul de stat în MFP Dan Manolescu.

El a precizat că sunt în analiză două variante de lucru – sistemul de TVA la încasare să fie opţional nu obligatoriu sau să fie extins termenul de 90 zile la care TVA devine exigibilă, chiar dacă factura nu a fost încasată. De asemenea, MFP analizează şi o combinaţie între cele două variante.

,,Deocamdată există doar în analiză eventuale corecţii care ar trebui aduse în legislaţie, corelate cu modul în care funcţionează sistemul de TVA la încasare. Semnalele din mass-media sunt că acest TVA la încasare creează probleme şi încercăm să identificăm modul în care putem corecta acest sistem pentru a nu crea probleme agenţilor economici, pentru care s-a dorit să fie un avantaj acest nou sistem’, a spus oficialul MFP.

Referitor la pachetul de modificări ale Codului Fiscal, intrate în vigoare de la 1 februarie, Manolescu a afirmat că ordonanţa de Guvern privind modificarea Codului Fiscal va intra în procedură parlamentară de aprobare, prilej cu care pot fi corectate o serie de aspecte semnalate de mediul de afaceri.

Noul sistem de TVA, care se aplică de la 1 ianuarie, presupune că exigibilitatea taxei intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturilor.

Codul Fiscal prevede că, de la 1 ianuarie 2013, două categorii de contribuabili aplică obligatoriu noul sistem de TVA – persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activităţii economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi persoanele impozabile, cu sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic.

Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.

În cazul persoanelor impozabile, cu sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent, aplicarea noului sistem de către aceşti contribuabili se face începând cu data înregistrării lor în scopuri de TVA.

Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplică noul sistem de plată a TVA depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Deşi sistemul de TVA la încasare este obligatoriu pentru persoanele impozabile menţionate, acesta nu se aplică de către persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic.

Conform reglementărilor din Codul Fiscal, sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România.

Codul Fiscal precizează totodată că persoanele impozabile care au obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare nu vor aplica sistemul pentru o serie de operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA.

 

Recomandările redacției