Ministerul de Finanțe vrea prevenție și îndrumare, nu sancțiuni, în cazul caselor de marcat

0
459

Actualii diriguitori din Ministerul de Finanțe lasă să se înțeleagă că a trecut vremea controalelor cu inspectori chitiți să găsească ceva, o neregulă, cât de mică, să poată da o sancțiune, de pre­ferat sub forma unei amenzi din cauză că e nevoie de bani la buget. Cel puțin așa reiese din comunicatul emis cu privire la schimbarea caselor de marcat. „Ministerul Finanțelor Publice a adoptat măsuri legislative pentru a asigura aplicarea unui tratament pre­ventiv stimulativ şi de îndrumare a contribuabililor, inclusiv după 1 noiembrie 2018. Scopul este ca procesul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic să se deruleze fără afectarea activității operatorilor econo- mici și fără aplicarea de sancțiuni, dacă nu există elemente de vinovăție ale contribuabililor. Dotarea cu noile case de marcat a crescut semnificativ în ultimele luni, iar până la sfârșitul anului se estimea­ză că majoritatea ope­rato­ri­lor economici vor fi dotați cu noile aparate cu jurnal electronic”, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.
Controale cu informare
În continuare, finanțiștii susțin că ministrul de finan­țe a dispus ca eventualele acțiuni de control tematic privind respectarea termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, să se realizeze cu in­formarea prealabilă a MFP. Astfel, „în situația în care organele de control derulează aceste acțiuni de tip preventiv și constată situații în care contribuabilul a realizat toate demersurile pe care le-a avut la dispoziție, iar achiziția aparatului de marcat nu a putut fi realizată din moti­ve independente de voin­ța acestuia, potrivit legii, contribuabilul aflat în această situație, nu poa­te fi sancționat nici măcar cu avertisment (exemplu de astfel de situații: prototipul (modelul) de aparat de marcat specific unei anumite activități economice, nu este disponibil pe piață; termenul stabilit de distribuitor (furnizor) prin contractul în­- cheiat cu utilizatorul, este ulterior datei controlului realizat; alte situații asemănătoare). Organele de control practică această abordare deoarece apli­carea unei sancțiuni contravenționale presupune existența unei vinovății a contribuabilului or, dacă aceasta nu există, nu poa­te fi aplicată nicio sanc­țiune, nici măcar avertis- mentul. Aplicarea în acest mod a prevederilor legale referitoare la sancțiunile contravenționale în situa­ția lipsei vinovăției, pe de o parte, și aplicarea pe de altă parte a avertismentului, în situația în care există vinovăție, dar este vorba de prima abatere, nu se raportează ca perioadă de aplicare la data de 1 noiembrie 2018, ace­eași abordare fiind apli­cabilă și ulterior acestei date, întotdeauna când situația de fapt este cea descrisă anterior, respectiv nu există vinovăție, sau există vinovăție, dar este prima abatere a contribuabilului”, după cum spun cei de la ANAF. În continuare, aceștia au ținut să precizeze că în situația în care se va stabili că un contribuabil este în culpă, se va analiza situația comerciantului și se va constata dacă este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de instalare foarte scurt; nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare. „Potrivit Legii prevenirii, în termen de maximum zece zile lu­cră­- toare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea/insti­- tuția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul, iar în situa­ția în care se constată neîndeplinirea obligațiilor legale în termenul acordat, se aplică sancțiunile prevăzute de OUG nr.28/ 1999. Conectarea aparatelor de marcat la un sistem informatic și trans­­ miterea zilnică a informa- țiilor, se vor realiza după finalizarea procesului de implementare la nivelul tuturor utilizatorilor. Până la acel moment, datele extrase din aparatele de marcat instalate se transmit lunar, electronic, prin declarație inteligentă pusă deja la dispoziția operatorilor economici (A 4200)”, se mai arată în comunicat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.