bani

Sprijinul este un colac de salvare pentru părinţi

Elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie este de maxim 150 lei vor primi o bursă în valoare de 180 de lei pe lună. Peste o mie de elevi arădeni au fost trecuți pe lista celor care vor primi bursa „Bani de liceu”.

„În judeţul Arad au fost 1.026 de solicitanţi şi s-au aprobat toate solicitările. Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei pe lună“, ne-a declarat profesoara Mariana Tocaciu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.

Comparativ cu alte judeţe, Aradul deţine totuşi un număr destul de mic de elevi care beneficiază de această bursă socială. Primele trei judeţe din ţară, în ordinea numărului de beneficiari ai programului „Bani de liceu“, sunt Suceava, Iaşi şi Vaslui, fiecare cu peste cinci mii de beneficiari.

Elevii vor primi lunar, pe întreaga perioadă a cursurilor şcolare, câte 180 de lei, inclusiv în timpul pregătirii şi susţinerii examenului de Bacalaureat sau de diplomă, respectiv în perioada practicii în producţie. Fondurile sunt alocate de către Ministerul Educaţiei şi vor fi distribuite beneficiarilor de către unităţile şcolare la care aceştia şi-au depus dosarul. Bursa este destinată tinerilor care provin din familii al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat cu trei luni înainte de depunerea dosarului era de maximum 150 de lei. Toţi cei 1.026 de solicitanţi eligibili care au depus cereri şi care au îndeplinit condiţia venitului brut lunar pe membru de familie vor primi acest sprijin financiar.

Autorităţile locale pot însă efectua anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. În cazul unor situaţii speciale privind falsul în declaraţii, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ au obligaţia să sesizeze Inspectoratul de Poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale, în vederea cercetării şi verificării acestora. În cazul în care aceste sesizări se verifică, vor bloca acordarea ajutorului financiar şi vor întreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.

Recomandările redacției