vasile_plavan_mariana_gurzaÎntrucât o cunosc bine pe Mariana Gurza, am rămas plăcut impresionată de complexitatea abordării genurilor literare, motiv pentru care am citit această carte cu mult interes. Cu atât mai mult cu cât am aflat că personajul real al cărții în cauză, Vasile Plăvan, este unchiul ei. Dar cine este Vasile Plăvan?

În anul 1936 a apărut la „Tiparul Glasul Bucovinei” cartea intelectualului de marcă Vasile Plăvan, carte intitulată „Boabe de lacrimi”. Lucrare care a relevat personalitatea și talentul unui scriitor de marcă al Bucovinei.

Au trecut 71 de ani fără ca această importantă lucrare a Bucovinei să mai vadă lumina tiparului. Apoi, în 2007, eruditul om de cultură Artur Silvestri, a tipărit ediția a doua a cărții „Boabe de lacrimi” la Editura Carpathia Press.

În epocă, Vasile Plăvan era avocat, gazetar, publicist entuziast şi un idealist de o aristocratică nobleţe sufletească, de distincţie morală, de bunătate şi necuprinsă omenie.

Uitat pe nedrept atâtea decenii la rând, cu atât mai mult cartea de față „Vasile Plăvan- Un Slavici al Bucovinei”, a scriitoarei Mariana Gurza se relevă a fi un jalon important în reevaluarea corectă a literaturii noastre contemporane, o restituție de valoare pentru literatura română. Sensibilă, Mariana Gurza, (iată că poeta poate fi în această carte și un rațional și un exact istoric literar) nu poate să nu remarce patetismul vieții acestui nedreptățit scriitor, precum și viața sa demnă de o intelectuală aventură.

Căci spune Artur Silvestri: „indiferent dacă este o restituire cu greutate sau o completare de întreg cultural, prin alăturarea tuturor producțiilor exprimate Boabe de lacrimi de Vasile Plăvan, îngăduie o discuție obligatorie (care, însă, nu se face la noi) în materie de istoriografie literară și de acces la documentul original (…) Arareori, doar câte un spirit scormonitor ori sentimental, recitește cărți vechi ce abia dacă se mai țin în cotoare sau răsfoiește ziare și reviste din vremuri parcă antice și mai descoperă câte un nume, câte o creație fără cotă de idei rămasă fără descendenți; și se miră. Acum restituirea nu apare întâmplător, ci aparține Marianei Gurza care, fiindu-i rudenie, ilustrează tipologia urmașului veghetor, rară și ea la noi, unde uitarea și risipa au devenit regulă de fier și atitudinea cea mai răspândită”.

vasile_plavan_mariana_gurza1De altfel, Mariana Gurza este preocupatã de arborele ei genealogic de invidiat, cu toate că în copilăria ei a avut mult de suferit din cauza politicii și prejudecăților timpului.

Cartea Marianei Gurza este structurată pe cinci mari capitole, deschizându-se cu un amplu Cuvânt înainte, semnat de autoare.

În primul capitol, Mariana Gurza redă cititorilor cu fidelitate Boabe de lacrimi, restituind astfel un valoros text literarCapitolul II este rezervat unor fotodocumente ale epocii. În următorul capitol sunt prezentate câteva notații legate de înmormântarea lui Vasile Plăvan, făcute de către cunoscuți publiciști ai vremii. Urmează Referințe critice asupra vieții, scriiturii și perioadei în care a publicat Vasile Plăvan. În Nota Editorului,  de la primul volum, Vasile Plăvan, mărturisește: „în cursul celor 13 ani de muncă în redacția ziarului Glasul Bucovinei am stăruit pentru întărirea elementului de baștină aici în Bucovina, pe temeiul credinței străbune în Dumnezeu, în cinste, corectitudine și mai ales în jertfă neprecupețită pentru interesele superioare ale Statului. M-am încredințat că meșteșugul scrisului zilnic mistuiește puterile omului mai mult decât alte îndeletniciri.”

Sunt sigură că volumul „Vasile Plăvan – Un Slavici al Bucovinei”, apărut la Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ IOAN SLAVICI şi EUROSTAMPA, (Timișoara, 2013) avându-l ca și consilier editorial pe Prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, este o lucrare importantă pentru istoria literaturii române, iar Mariana Gurza, autoarea ei, un nume de referință în literatura de specialitate. Este de apreciat că prestigioasa fundație s-a aplecat asupra acestui autor uitat.

 HEDIR AL-CHALABI

Recomandările redacției