Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) doreşte iniţierea unei propuneri legislative privind adoptarea unor măsuri care privesc monitorizarea, raportarea şi răspunderea colectării uleiului alimentar uzat, a afirmat Dumitru Chisăliţă, preşedintele organizaţiei. Asociaţia Energia Inteligentă a lansat în anul 2022 proiectul „Stop aruncării uleiului alimentar uzat” prin care îşi propune sa crească gradul de conştientizare asupra impactului devastator pe care deversarea uleiului alimentar uzat îl poate avea asupra mediului.”Ne dorim iniţierea unei propuneri legislative privind adoptarea unor măsuri care privesc monitorizarea, raportarea şi răspunderea colectării uleiului alimentar uzat. Încurajarea colectării uleiului alimentar uzat la nivel local/ judeţean în sistem separat operatori economici/ consumatori casnici, printr-un sistem îmbunătăţit, urmând modelul altor ţări din Uniunea Europeană, precum Austria şi Germania, este de asemenea o altă ţintă a proiectului asociaţiei, în contextul în care se poate contribui astfel la atingerea ţintelor privind producerea de energie din surse regenerabile, reducerea amprentei de carbon şi îndeplinirea ţintelor naţionale de reciclare a deşeurilor ca şi contribuţie la îndeplinirea demersului tranziţiei către o economie circulară (demers care nu este doar naţional, ci şi european)”, se menţionează într-un comunicat al asociaţiei.Conform sursei citate, proiectul „Stop aruncării uleiului alimentar uzat” are ca scop creşterea gradului de conştientizare a consumatorilor casnici privind pericolele vărsării uleiului alimentar uzat în scurgerile de apă şi impactul pe care îl are acest tip de deşeu asupra mediului şi beneficiile colectării separate a uleiului alimentar uzat care se reflectă cu precădere în creşterea calităţii apei potabile şi eventual în reducerea costurilor de curăţare a acesteia, care s-ar putea regăsi în factura de utilităţi.Totodată, folosirea uleiului alimentar uzat în producerea de energie din surse regenerabile va face posibilă îndeplinirea ţintelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de carbon, fără a se mai apela la folosirea plantelor special cultivate pentru obţinerea biocombustibilului. „Pentru a încuraja colectarea de ulei uzat de la populaţie, o serie de companii şi organizaţii au derulat programe de colectare, prin colectori autorizaţi. În ciuda acestor iniţiative, nivelul de colectare al uleiului uzat, atât de la populaţie cât şi de la operatorii economici rămâne scăzut, impunându-se o serie de campanii de conştientizare a efectelor nocive pe care uleiul uzat îl poate avea asupra mediului şi totodată a importanţei colectării sale corespunzătoare”, se mai precizează în comunicat. (sursa: Agerpres)

Recomandările redacției