Universitatea „Aurel Vlaicu” şi Tribunalul Arad au încheiat un acord de parteneriat în vederea susţinerii unor cursuri de comunicare pentru personalul auxiliar din justiţia arădeană care deserveşte relaţiile cu clienţii. Proiectul are în vedere ameliorarea relaţionării dintre justiţiabili şi cei implicaţi în actul de justiţie, totul în vederea realizării în instanţe a unui climat de încredere şi de echilibru. Universitatea „Aurel Vlaicu” va angaja în acest parteneriat cadre universitare de la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale.
Parteneriatul este o iniţiativă a președintelui Tribunalului Arad, Silvia Nădăban, și a vicepreședintelui aceleiaşi instituţii, Otto Șandor Szep. Ideea este aceea ca specialiştii din mediul academic să realizeze un curs de perfecţionare pentru angajaţii Tribunalului, însă cursul este util şi benefic pentru toţi cei care intră într-o sală de judecată sau iau contact cu funcţionarii diferitelor servicii ale Tribunalului.
În opinia preşedintelui consiliului academic al UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, parteneriatul este important pentru toţi cei care interacţionează cu instanţele de judecată. „Profesorii universităţii noastre îşi propun să disemineze în cursurile la care ne-am angajat o curriculă care include noţiuni de ştiinţe ale comunicării, elemente de comunicare nonverbală, cultură organizaţională, adică bazele unei ştiinţe cu mare influenţă asupra evoluţiei relaţiilor interumane: comunicarea. Faptul că intrăm într-un parteneriat cu Tribunalul Arad ne oferă posibilitatea să ne implicăm, în folosul comunităţii arădene, într-un proiect care să genereze o schimbare de atitudine în privinţa justiţiabilului”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.
La rândul său, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Ramona Lile, consideră că parteneriatul în cauză certifică vocaţia socială a universităţii. „Un astfel de parteneriat demonstrează dimensiunea socială a universităţii noastre, instituţie de în­vă­ţământ superior implicată profund în viaţa colectivităţii”, a declarat prof. univ. dr. Ramona Lile.
Importanţa parteneriatului stabilit între UAV şi Tribunal constă şi în implicarea cadrelor universitare în activităţi extracurriculare cu impact asupra colectivităţii. Beneficiarul real al colaborării metodice şi active dintre instituţia de învăţământ superior şi instituţia de justiţie va fi justiţiabilul care compare în faţa instanţei.

Recomandările redacției