Primăria Municipiului Arad anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a  unui proiect de act normativ, începând din 28 martie 2023. Este vorba de  un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, respectiv Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent:

„Zonă depozitare, servicii și comerț”, Municipiul Arad, intravilan, str. Aurel Crișan, nr. 1-3, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad și C.F. nr. 308374.

Documentaţia include: Foaie de capăt, adrese, Fişă de responsabilităţi a S.C. Arhitectonic S.R.L., Certificat de Urbanism, extras de carte funciară a O.C.P.I., Avizul de oportunitate a Primăriei Municipiului Arad, Raportul Informării şi Consultării Publicului Etapa 1, Anunţarea intenţiei de elaborarea P.U.Z. a Primăriei Municipiului Arad, planşe, adrese, raportul consultării şi informării publicului Etapa a 2-a, Consultarea asupra propunerilor preliminare a Primăriei Municipiului Arad, avize, notificări, decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, referate, referat geotehnic, memoriu de prezentare, Regulament Local de Urbanism, Plan de Acţiune implementare investiţii propuse prin PUZ.  Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, , la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituţiei.Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 07 04 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei,  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75. Materialele transmise vor purta menţiunea “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Zonă depozitare, servicii și comerț”, Municipiul Arad, intravilan, str. Aurel Crișan, nr. 1-3. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, aici. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07 04 2023.

Recomandările redacției