Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că a actualizat „Ghidul cu privire la înregistrarea informaţiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum şi la emiterea Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare – în etapa preoperaționalizare Registru” postat pe site.
Ghidul cu pricina este publicat pe site-ul ANAF la secțiunile: Asistență contribuabili, rubrica „Ghiduri curente”și Servicii on-line, rubrica ,,Aparate electronice de marcat fiscale”. „Ghidul a fost completat prin introducerea unui subcapitol unde se regăseşte exemplificată modalitatea de accesare a serviciului Spaţiul Privat Virtual pentru transmiterea Formularului C801, din cadrul secţiunii Depunere Declaraţii. De asemenea, au fost introduse clarificări privind fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale precum şi precizări referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale adaptate. Reamintim că documentele necesare solicitării și atribuirii numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice pot fi depuse online prin intermediul Spațiului Privat Virtual”, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.
Mai trebuie spus că, potrivit angajaților instituției, în situația în care se utilizează această facilitate, operatorii economici pot obține certificatul în cel mult trei minute.

Recomandările redacției