ANUNȚ LOC DE MUNCĂ VACANT

ȘEF SERVICIU INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

 

ASTRA Vagoane Călători SA, selectează personal în vederea angajării în funcția de Șef Serviciu intern de prevenire și protecție, pentru punctul de lucru din Arad, în următoarele condiții:

 

Cerințe:

– Studii superioare;

– Curs de specialitatea în domeniul SSM și PSI;

– Seriozitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

– Excelente abilități de comunicarea, negociere, inițiativă, capacitate de analiză și sinteză.

 

Responsabilități:

– Menținerea și actualizarea permanentă a sistemului de SSM și PSI, conform cerințelor legale;

– Instruiește personalul la angajare, întocmește tematicile de instruire SSM și PSI la locul de muncă, pentru instruirea periodică, instruirea periodică suplimentară, pentru locuri deosebite;

– – Întocmește evaluări de risc, plan de prevenire și protecție, instrucțiuni proprii, zone de risc și măsuri pentru diminuarea riscurilor pentru acele zone, planuri de răspuns la situații de urgență, plan de evacuare, plan de prevenire și protecție;

– Propune măsuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor ce nu pot fi eliminate, îmbunătățirea sistemelor de protecție individuală și colectivă;

– Cooperează cu angajatorul și cu lucrătorii desemnați, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor;

– Controlează aplicarea normelor SSM și PSI la toate locurile de muncă;

– Participă la elaborarea planurilor de intervenție, a planurilor de evacuare, le afișează la loc vizibil, verifică modul în care salariații și-au însușit cunoștințele și asigură materialele de intervenție necesare fiecărui tip de situație de urgență (materiale pentru stingerea incendiilor, truse medicale în cazul incidentelor/accidentelor de muncă etc.);

– Face propuneri și ia măsuri pentru menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și mijloacelor tehnice de primă intervenție;

 

Condiții:

– Lucrul pe un singur schimb;

– Bonuri de masa la valoarea maxima;

– Primă de vacanță;

– Mediu de lucru organizat şi curat;

– Posibilitatea de lucru şi dezvoltare într-un mediu dedicat performanței, fabricarea de vagoane de călători și tramvaie.

– Prin aplicarea/ trimiterea CV sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– Termen de păstrare CV: 6 luni. – CV se poate trimite pe adresa andrei.hulka@avcactive.com sau depune la sediul din Arad, str. Petru Rareș, nr. 1-3;

– Persoană de contact: Andrei Hulka 0790 000 220

Lasă un răspuns

Recomandările redacției