Astăzi au început probele scrise ale Bacalaureatului de toamnă, sesiune la care s-au înscris peste 33.900 de candidaţi. Ministerul Educaţiei a generalizat evaluarea digitalizată a lucrărilor.

Din cei 33.900 de candidaţi înscrişi, 11.300 sunt din promoţiile anterioare. Primele rezultate vor fi afişate în 25 august.

Potrivit Ministerului Educaţiei, probele scrise se vor desfăşura în 137 de centre de examen, după următorul calendar:

16 august: Limba şi literatura română

17 august: Proba obligatorie a profilului

18 august: Proba la alegere a profilului şi specializării

21 august: Limba şi literatura maternă

”Afişarea primelor rezultate, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), va avea loc în data de 25 august (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format standard / letric, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun / transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere”, precizează Ministerul Educaţiei.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (26 – 28 august), vor fi comunicate în data de 29 august. Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat (cu maximum două ore), candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană, în baza procedurii emise de Ministerul Educaţiei cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio, mai arată minsterul. Ministerul Educaţiei menţionează că este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.

De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. ”Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni”, spune instituţia. În zilele prevăzute pentru desfăşurarea probelor scrise, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi. Numărul va disponibil în perioada 16 – 21 august, astfel: 16, 17 şi 21 august: între orele 8:00 – 16:00 18 august: între orele 8:00 – 14:00. Nota minimă de promovare – pentru fiecare probă – este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puţin 6 (şase).

Începând cu această sesiune a examenului naţional de bacalaureat, Ministerul Educaţiei generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaţilor. Acest proces nu implică schimbări în ceea ce priveşte criteriile de evaluare/baremele şi tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

 

 

Recomandările redacției