INTESA* Casa Universitarilor şi Studenţilor din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” a găzduit, în data de 29.05.2013, festivitatea de acordare a diplomelor de Funcționar Public European absolvenților masteratului IN.T.E.S.A.
La eveniment au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității, prof. Patrizia Messina, delegatul Rectorului Universităţii de Studii din Padova, Tiberiu Grunwald, președintele Asociaţiei Policy Euronetwork, care a reprezentat Universitatea de Studii din Padova pe plan local, Roberto Sperandio, viceconsulul onorific al Italiei din Arad, conf. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultății de Științe Umaniste Politice și Administrative din cadrul UVVG, absolvenți ai maste­ratului IN.T.E.S.A..
Universitatea din Padova, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a realizat, în perioada 2008-2012, în colaborare cu Universitatea de Studii din Trieste şi Universitatea de Vest din Timişoara, programul de specialitate IN.T.E.S.A (INTERNATIONAL TRAINING FOR EUROPEAN STUDIES & ADMINISTRATION), un proiect complex de pregătire în Studii Europene, intitulat POLITICI ALE UNIUNII EUROPENE, finanţat de Ministerul Învăţământului al Universităţii şi Cercetării din Italia, linia „Colaborări Interuniversitare – Internaţio­nale”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 185.000 euro, cursurile fiind absolvite de 11 studenţi, care au primit din partea d-nei prof. Patrizia Messina, delegatul Rectorului Universităţii din Padova, Diploma de Funcţionar Public European, emisă de Universitatea din Padova, care atestă înalta pregătire a absolvenților masteratului IN.T.E.S.A.
Conf. univ. dr. Marius Grec, coordonatorul proiectului din partea UVVG, a precizat că masteranzii au urmat stagii de practică de trei luni de zile la Universitatea din Padova, Parlamentul European şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (realizate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative), iar cooperarea s-a dovedit eficientă atât pentru mediul academic arădean, cât şi pentru întreţinerea şi aprofundarea relaţii­lor între cele două ţări incluse în proiect.
Proiectul IN.T.E.S.A a urmărit crearea unui sprijin formativ valid pentru susţine­rea guvernelor locale şi regionale în procesul de europenizare; definirea şi expe­rimentarea unui proiect formativ transnaţional în sectorul specific al politicilor administraţiei regionale; întărirea reţelei de cooperare internaţională interuniversitară în pers­pectiva construirii unui spaţiu european comun; integrarea experienţei formative a cursanţilor prin stagii realizate în cadrul administraţiilor implicate din Italia; transferarea în mod activ şi concordat a mode­lelor formative italiene, prin forme meto­dolo­gice cognitive de benchmarking; participarea în mod inovativ la procesul de construire a spaţiului european de instruire şi cercetare; susţinerea procesului de europenizare printr-un proiect formativ inspirat din principiile subsidiarităţii.
Printre materiile de studiu realizate de Programul IN.T.E.S.A. s-au enumerat: Drept public comparat, Instituţii şi Politici Europene, Drept Constituţional al Uniunii Europene, Politici pentru Egalitate de Şanse, Sisteme Locale şi Integrare Europeană, Instituţii şi Politici Economice Europene, Programe şi Instrumente Euro­pene, precum şi alte materii de studiu şi cercetare într-un context vădit de euro­penizare.
„Pe lângă posibilitatea de a studia în limba italiană, engleză, cât şi franceză, studenţii incluşi pe bază de concurs, în cadrul programului, au beneficiat de oportunitatea de a fi asistaţi, în parcursul formativ, de iluştrii profesori din cadrul Universităţii de Studii din Padova, dar şi de la Universităţi din România”, a declarat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Prof. Patricia Messina, Universitatea din Padova, a subliniat că „proiectul INTESA a avut o reţea de universităţi care au conlucrat foarte bine, iar în urma proiectului, relaţia dintre Universitatea din Padova şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este mult mai strânsă. A fost un masterat interesant pentru toţi profesorii care au venit la Arad, să predea aceste cursuri, iar finalitatea acestui proiect se regăseşte şi în Centrul Cultural Ita­lian, care are membri Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea de Studii din Padova şi Asociaţia Policy Euronetwork”.
„Este primul proiect în acest sector de politici europene, care a avut participarea întregului staff de profesori din cadrul Universității din Padova. Acesta a fost elementul de noutate” – a declarat Tiberiu Grünwald, președintele Asociaţiei Policy Euronetwork, managerul proiectului din partea Universităţii din Padova.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşe­dintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, a precizat: „Suntem bucuroşi că am ajuns în această fază finală, a cursurilor începute în anul 2008 după stagiile întreprinse la Universitatea din Padova, Parlamentul European, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea noastră. Îi felicităm pe absolvenții care sunt alături de noi pentru înaltul titlu de Funcţionar Public European, pe baza căruia vor avea posibilitatea să își desfăşoare activitatea în sprijinul acţiunilor realizate de Uniunea Europeană. Sunt primii absolvenţi pe care merită să îi sărbătorim împreună cu întreg oraşul, deoa­rece ei vor reprezenta Universitatea noastră, Aradul şi România în noile structuri de funcţionari publici euro­peni. Suntem mândrii că am putut rea­liza aceste cursuri de o importanţă majoră, pentru a respecta ceea ce spun directivele Consiliului Europei de a rea­liza o integrare deplină a absol­venți­lor în structurile comunităţii europene”.

Andrei Voichiţa: „Ex­pe­rienţa acumulată a fost un bagaj imens de cunoaştere”.
Nica Cociuba: „Mă bucur că am avut această oportunitate deosebită de a face un curs despre politici europene şi europenizare. Practic a reprezentat un curs de pregătire de a intra într-o nouă ţară, Europa care va fi şi ţara mea”.
Radiana Manonalita Neamţu: „A fost o experienţă extraordina­ră, cu rezultate vizibi­le”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției