Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură – Centrul judetean Arad informează că până la data de 12.11.2020, din totalul de 20 895 fermieri care au depus cereri unice la C.J. APIA Arad și la centrele locale arondate, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2020, un număr de 19 274 fermieri, reprezentând un procent de 97,51 % din totalul fermierilor declarați eligibili pentru plata avansului (19 767).

Suma totală autorizată la plată este în valoare de 51 867 558,44 euro. 40 446 196,35 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și 11 421 362,09 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), si cofinanțare de la Bugetul Național (BN1).

În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe, între 16 octombrie și 30 noiembrie 2020, se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

– 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323/03/01.10.2020, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

– 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 001/2/03.1.2020, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Recomandările redacției