Halmagiu 1 Halmagiu 2La iniţiativa preotului parhoh de la Hălmagiu, părintele Viorel Nan, elevii şi profesorii Liceului Tehnologic „Moga Voievod” din Hălmagiu au desfăşurat o acţiune creştinească de toată isprava în săptămâna dinaintea marii sărbători a Naşterii Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Urmând învăţăturile creştine dobândite atât la orele de Religie de la şcoală, cât şi la slujbele bisericeşti de peste an, elevii de la Liceul Tehnologic „Moga Voievod” din Hălmagiu au dat dovadă de multă trăire creştinească şi de iubire a aproapelui, pregătind o minunată surpriză bătrânilor şi familiilor defavorizate din localitatea de reşedinţă a comunei, respectiv din Parohia Hălmagiu. Astfel, la iniţiativa părintelui paroh Viorel Nan, un grup de cadre didactice de la prestigioasa instituţie de învăţământ din Hălmagiu au implicat numeroşi elevi într-o activitate de proporţii. După cum puteţi vedea şi din fotografiile alăturate, elevii din Hălmagiu au confecţionat iconiţe înrămate, au efectuat picturi pe sticlă, globuleţe din diverse materiale şi încă multe alte decoraţiuni pentru Bradul de Crăciun. Foarte harnici s-au dovedit elevii claselor a II-a şi a III-a, coordonaţi de către doamna profesoară Adina Vasii, precum şi elevii din clasa a IV-a, aflaţi sub coordonarea domnului profesor Mircea Rus. Cu mânuţele lor harnice, aceşti minunaţi elevi şi creştini au confecţionat sute de obiecte şi decoraţiuni specifice Sărbătorilor de Iarnă, obiecte care ar fi putut face fală la orice expoziţie de profil din judeţ sau din ţară. Numai că, din câte ne-a declarat doamna profesoară Cosmina Sirban – care se preocupă în spacial de activităţile educative ale elevilor de Liceul Tehnologic „Moga Voievod” din Hălmagiu – gândul părintelui paroh Viorel Nan, al cadrelor didactice implicate şi al elevilor a bătut mult mai departe în acest caz de înaltă trăire creştinească: „Aceste minunate obiecte realizate de către elevii noştri au făcut obiectul unei expo­ziţii cu vânzare, pe care am organizat-o într-una din sălile de clasă. Alături de cadrele didactice pe care le-aţi menţionat, la care aş mai adău­ga şi implicarea doamnei profesoare Veronica Filip, ne-am străduit să mediatizăm pe cât posibil această expoziţie cu vânzare, astfel că foarte mulţi părinţi de-ai elevilor, rude, ca­dre didactice şi agenţi economici de pe raza comunei au ţinut să participe la vernisarea expoziţiei şi să achiziţioneze din obiectele confecţionate de elevii Liceului Tehnologic „Moga Voievod”.  Astfel s-a adunat o sumă frumuşică de bani, cu care s-au cumpărat produse alimentare gen zahăr, ulei, făină, orez, cozonaci, fructe sau sucuri. Aceste produse alimentare care sunt folo­site în preajma Sărbătorilor de Iarnă au fost apoi ambalate frumos de către elevi şi distribuite la familiile nevoiaşe, la bătrâni şi la cei aflaţi în suferinţă din localitatea noastră. Fireşte, n-au lipsit colindele şi urările de peste an, astfel că această acţiune creştinească s-a     bucurat de un real succes. Pe de o parte, am adus o rază de lumină acestor familii nevoiaşe, iar pe de altă parte i-am deprins pe elevii noştri cu utilitatea desfăşurării acestor acţiuni umanitare şi creştineşti. În încheiere aş dori să menţionez şi strânsa cola­borare care există la nivelui loca­lităţii noastre între Şcoală şi Bise­rică. Mai ales cu părintele paroh Viorel Nan, colaborăm ori de câte ori suntem solicitaţi şi, împreu­nă, desfăşurăm activităţi culturale şi educative deosebit de interesante pentru formarea elevilor noştri.” Una peste alta, o iniţiativă de toată lauda, derulată în Ajunul Naşterii Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, atunci când fiecare dintre noi ar trebui să fie mai bun, mai săritor în sprijinul aproapelui. Iar elevii de la Liceul Tehnologic „Moga Voievod” din Hălmagiu ne-au demons­trat pe deplin acest lucru.

Recomandările redacției