scoala sambateniLa final de an școlar, elevii Școlii Gimnaziale „Sabin Manuilă” Sâmbăteni au fost încântați de activi­tățile atractive desfășurate în cadrul parteneriatului comunitar  „Școală – familie – comunitate”, susține d-na prof. Ursu Corina.
În cadrul acestui parteneriat s-au realizat activități de voluntariat având ca responsabili părțile implicate: Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad, reprezentat prin director Godja Bogdan Mihai şi prof.psiholog Ardelean Otilia; Inspectoratul Școlar Județean Arad, reprezentat prin inspector prof. Mariana Tocaciu; Școala Gimnazială ,,Sabin Manuilă” Sâmbăteni, reprezentată prin director prof. Foster Cornelia; Primăria Păuliş reprezentată prin d-l primar prof. Petru Nicoară; Postul de Po­liţie Păuliş reprezentat prin agentul şef principal de poliţie Grindan Valentin; Biserica penticostală „Tabor” Sâmbăteni reprezentată prin pastor Babuţia Teofil; Biserica Ortodoxă Sâmbăteni, reprezentată prin preot Braiţ Ioan și Biserica Baptistă Sâmbăteni, reprezentată prin pastor Gag Pavel.
Prin activitățile proiectate în cadrul parteneriatului s-a urmărit oferirea de informații elevilor cu privire la prevenirea și combaterea accidentelor de circulație rutieră și a delincvenței juvenile prin întâlni­rile cu agentul de poliție; dezvoltarea de abilități de cunoaștere, comunicare, interrelaționare pozitivă cu colegii, părinții, profesorii și membri comunității, motivare pentru învățare și comportament respon­sabil prin activitatea  de con­siliere și asistență educațională cu psihologul școlar; exersarea de com­peten­țe în domeniul educației re- ­ligioase prin întâlnirile cu repre­- zentanții spirituali ai comunității; dezvoltarea creativității și a abilită­ților practice stimularea interesului și a responsabilității pentru istoria și geografia locală și an­trenarea spiritului competitiv și de colaborare în echipă prin activi­tățile desfășurate cu cadrele didactice.
Toate activitățile au fost foarte apreciate de către elevi, părinți, profesori și membri ai comunității, astfel parteneriatul va continua și în anul școlar 2014 – 2015.

Recomandările redacției