Primii administratori de condominii din Arad au susținut în aceste zile examenul final de absolvire a cursului obligatoriu pentru toate persoanele, care doresc să practice această ocupație, conform Legii nr. 196/2018. În urma promovării examenului, ULAL Arad – Casa Plus, va elibera tuturor absolvenților certificatul de calificare profesională. Aceștia vor fi anunțați când vor putea ridica certificatele de astestare profesională de la sediul ULAL de pe strada George Coșbuc 33. „Amintim că certificatul de calificare profesională este actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii în conformitate cu legislația în vigoare“, a precizat Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad. De asemenea, ULAL Arad informează că procedura pentru eliberarea atestatului pentru administrator condominii conform Hotărârii CLM Arad nr. 392/1 august 2019, presupune depunerea de către fiecare absolvent a următoarelor documente la Primăria Arad: cerere pentru eliberarea atestatului, copie act de identitate (buletin sau carte de identitate), copii după actele de stare civila (certificat de naștere, certificat casatorie, actul care dovește schimbarea numelui dacă este cazul), certificat de cazier judiciar (original), certificat de cazier fiscal (original), copie legalizată după Certificatul de Calificare Profesională pentru ocupația de Administrator de condominii în conformitate cu legislația în vigoare și standardul ocupațional cod COR 515303, Curriculum Vitae, dovada achitării taxei speciale pentru atestarea administratorilor de condominii (original). Persoanele care solicită eliberarea atestatului vor depune toate documentele sus menționate la Serviciul Relații cu Publicul-Registratură din cadrul Primariei Arad, după verificarea actelor originale, de către compartimentul de specialitate. „Persoanele care nu au domiciliul în municipiul Arad, se vor adresa primăriilor de domiciliu. Pe această cale, ULAL Arad, urează succes tuturor administratorilor în activitatea pe care o desfășoară“, a punctat Dorina Lupșe.

Recomandările redacției