Paulis 1 Paulis 3Duminică, 19 mai 2013, va avea loc Adunarea cetăţenească de la Păuliş, convocată de către edilii comunei. Pe ordinea de zi figurează patru puncte, toate fiind cât se poate de importante pentru gospodărirea comunei. La primul punct, primarul Petru Nicoară şi ceilalţi oficiali de la Primăria din Păuliş le vor prezenta cetăţenilor din Păuliş noul sistem de colectare selectivă a gunoaie­lor, în conformitate cu normele euro­pene. Astfel, în faţa cetăţenilor din Păuliş vor fi aduse, ca model, noile recipiente de colectare selectivă a gunoaielor. În containerele de culoare galbenă se vor colecta gunoaiele din plastic, în cele de culoare albastră se vor colecta gu­noaiele din hârtie şi carton, iar în containerele de culoare verde se vor co­lecta gunoaiele din sticlă. Al doilea subiect care va fi abordat la întâlnirea cetăţenească de la Păuliş vizează popula­rizarea Ordinului ministrului Adminis­- traţiei şi Internelor nr. 415/ septembrie 2009, referitor la documentele cadastrale în vederea înscrierii terenurilor în Cartea Funciară. La punctul al treilea se va discuta despre gospodărirea efectivă a localităţii, iar ultimul punct de pe ordinea de zi vor fi prezentate principalele investiţii care se vor derula la Păuliş în acest an. Adunare cetăţeneas­că se va desfăşura în localitatea Păuliş, începând cu ora 16,00, la Căminul Cultural.
Edilii comunei Păuliş s-au preocupat de întreţinerea Monumentului Eroilor
Monumentul Eroilor de la Păuliş este, cu siguranţă, cel mai important brand turistic al comunei. Poziţionat într-un loc de maximă vizibilitate pe Drumul Naţional nr. 7, Monumentul Eroilor de la Păuliş domină prin impresionanta sa înălţime şi prin gustul artistic cu care a fost realizat. Aşa se face că edilii comunei Păuliuş se îngrijesc în fiecare an de întreţinerea Monumentului Eroilor, fiind conştienţi că acesta reprezintă nu numai un brand turistic local, ci chiar unul de importanţă naţio­nală. „Pe aici nu se trece!” a fost deviza elevilor Şcolii de subofiţeri de la Lipova, care s-au jertfit pentru apărarea acestei porţi de intrare în ţară în toamna anului 1944, stăvilind înaintarea trupelor maghiare şi germane pe teritoriul na­ţional. În Săptămâna Mare, muncitorii de pe lângă Primăria Comunei Păuliş, ajutaţi de către persoanele ce beneficia­ză de ajutor social din partea statului, s-au îngrijit de curăţirea şi întreţinerea ansamblului monumental, precum şi a parcării din imediata lui vecinătate. S-a tuns iarba, s-au plantat flori, au fost vopsite bordurile şi stâlpii de marcaj, au fost măturate aleile şi au fost văruiţi copacii. Una peste alta, Monumentul Eroilor de la Păuliş este gata pentru a primi onorul contemporanilor, cu ocazia Înălţării Domnului, zi în care se sărbătoreşte – printr-o frumoasă tradiţie – şi Ziua Eroilor, sau Ispasul – cum se mai numeşte în popor. Pentru că şi, eroii, s-au înălţat pe altarul patriei, dându-şi viaţa ca jertfă pentru răscumpărarea libertăţii noastre.

Recomandările redacției