SONY DSCAdministraţia schimbă placa în cazul aerogării arădene, aeroportul urmând să se angajeze la îndeplinirea unor noi sarcini de interes public. Aeroportul Internaţional Arad, care, în prezent operează două curse săptă­mânale Arad – Milano (Bergamo), va avea noi angajamente, atât pe linie de funcţionare, cât şi de dezvoltare a activităţii. După hotărârea Consiliului Judeţean, aerogării ar urma să îi fie încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, pentru care ar urma să beneficieze de compensaţii financiare. Schimbările de regim ar pu­tea degreva administraţia de po­veri financiare. Reprezentanții Consiliului Județean au dat de înțeles acum ceva timp că, sunt în căutarea unor so­luții prin care, aeroportul să își gă­sească susținere şi din alte surse, decât din bugetul administraţiei. Conducerea aerogării susţine că, încredinţarea aces­tui serviciu este o măsură impusă de legislaţia europeană, iar documentele mai arată că, CJA va monitoriza tot ce se întâmplă la aeroport. În viitorul apro­piat, angajaţii Aeroportului, a căror plată este asigurată şi din bugetul judeţului vor avea mai multă treabă de făcut.
Pe lista de noi angajamente ale serviciului de interes economic gene­ral figurează: construirea infrastructurii aeroportuare, operarea infrastruc­turii, a echipamentelor şi instalaţiilor care le sprijină în mod direct; furni­zarea de servicii aeroportuare auxili­are transportului aerian; menţinerea şi operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului; deservirea la sol a aeronavelor de stat, inclusiv achiziţia echipamentelor aferente şi activitatea de căutare-salvare în peri­metrul aeroportului. Aeroportului îi va mai reveni în responsabilitate paza şi facilităţile de asigurare pentru situaţii de urgenţă şi P.S.I şi asigurarea gratui­tăţilor de operare pe aeroporturi pentru zborurile de stat, zborurile struc- ­turilor militare M.A.P.N., M.A.I., S.R.I. şi zborurile pentru situaţii de urgenţă.
Reguli pentru noi sarcini
Toate aceste obligaţii de serviciu public ar urma să se instituie până la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care Aeroportul Arad depă­şeşte pragul de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare celui în care a fost atribuit serviciul de interes economic general, dar nu mai târziu de finele anului 2016. Dacă îşi îndeplineşte sar­cinile, aerogara ar urma să primească o compensaţie ce nu poate depăşi costurile efectuate pentru îndeplini­rea obligaţiei de serviciu public, ţi­nând seama de venituri şi de un profit rezonabil pentru îndeplinirea obligaţiei. Valoarea compensaţiei ce poate fi sub formă de subvenţie va include toate sumele din fonduri publice de care beneficiază, în condiţiile legii aeroportul adică şi bugetul local, precum şi în cazul investiţiilor, finanţările obţinute pe programe de finanţare. „Pe scurt, se poate spune şi că Aeroportul Internaţional Arad va avea angajamente în plus, pentru care ar urma să beneficieze de com­pensaţii financiare. Aceste măsuri sunt prevăzute de legislaţia europeană în domeniu şi presupun ca aeroportul să deservească inte­resul public. Pe partea prestării serviciului de interes economic ge­neral care urmează să-i fie încredinţată aeroportului, contabi­litatea se va ţine separat. Parte din atribuţiile prevăzute, aerogara le-a avut şi până acum“, a susţinut Dan Bălăcel, directorul general al Aeroportului Internaţional Arad.
De monitorizarea aerogării, în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor se va ocupa şi Consiliul Judeţean, care va verifica dacă nivelul compensaţiilor primite depăşeşte valoarea deter­minată pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public. „Pe perioada cât beneficiază de compensare pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, Aeroportul Arad va reflecta în mod separat în eviden­ţele contabile interne ale socie­tăţii costurile şi veniturile legate de activităţile aferente serviciului de interes economic general (…)“, se mai arată pe site-ul Consiliului Judeţean. Arad. CJA va raporta anual Consiliului Concurenţei sumele alocate aeroportului pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public.
Trebuie spus, de asemenea, că intră la majorare tariful de securitate aeroportuară de la 1,15 euro, la 1,3 euro per pasager. Cât priveşte bugetul aeroportului pe 2014, acesta va fi de 5,25 milioane de lei, doar jumătate fiind resurse acoperite de aerogară. Cealaltă jumătate va fi asigurată tot de Consiliul Judeţean, întrucât aerogara nu dispune de resurse. Cu aproape două milioane de lei din buget va fi asigurată însă plata personalului aerogării.

Recomandările redacției