AFIR clarificare

Odată demarate procedurile de depunere de proiecte la unele măsuri europene, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) aduce unele clarificări privind aplicarea procedurii de achiziţie pentru serviciile achiziţionate în vederea depunerii Cererii de Finanţare PNDR 2014‐2020.

Astfel, într-un comunicat de presă emis de AFIR se precizează că „în urma deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor aferente sub‐măsurilor 4.1 «Investiţii în exploataţii agricole» şi 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2014‐2020, AFIR aduce o serie de clarificări asupra modalităţii de derulare a procedurilor de achiziţii pentru serviciile de consultanţă, studii de teren şi întocmirea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente proiectelor acestor sub‐măsuri“.

Astfel, „contractele mai mici de 15.000 Euro, fără TVA, pot fi adjudecate prin atribuire directă. Contractele mai mari de 15.000 Euro, fără TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selecție de oferte, cu aplicarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii PNDR, disponibil pe site‐ul www.afir.info în cadrul secțiunii «Achiziții beneficiari privați PNDR»”.

Prin urmare, beneficiarul va derula procesul de achiziție cu condiţia publicării în ziar a unei invitaţii de participare şi primirii de către beneficiarul privat a minim trei oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar. Pentru serviciile menţionate mai sus, procedura de achiziţie prin selecţie de oferte este exceptată de la derularea on‐line.

În final se face precizarea că în momentul depunerii Cererii de Finanțare „nu va fi luată în calcul achiziţionarea serviciilor de proiectare. Acestea se vor achiziţiona ulterior, conform procedurilor de lucru pentru PNDR 2014‐2020, prin procedura on‐line“.

Recomandările redacției