BRAICASecretarul de stat pentru dialog social, Alexandra Braica, a participat la sesiunea plenară la nivel înalt a Consililui de Administraţie al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). Temele dezbatute au fost „Programul de dezvoltare durabilă pe perioada de după anul 2015” şi Cum facem faţă crizei economice şi crizei ocupării în lume”. Primul document de lucru dezbătut cu acest prilej a analizat obiectivele politicii de dezvoltare durabilă şi impactul pe care acestea le-ar putea avea asupra crizei economice şi financiare mondiale. Cel de-al doilea document a făcut referire la criza ocupării forţei de muncă, în special a tinerilor şi la soluţiile care pot fi puse în practică pentru combaterea acesteia.
La sesiunea plenară de înalt nivel au fost prezenţi miniştri şi miniştri adjuncţi ai muncii din statele membre ale OIM, personalităţi marcante ale vieţii politice, academice, diplomaţi.
Alexandra Braica a prezentat direcţiile prioritare de acţiune ale Guvernului României menite să corecteze măsurile de austeritate luate în ultimii trei ani. Secretarul de stat a făcut referire la măsurile luate, inclusiv în domeniul reîntregirii salariului personalului bugetar, al majorării salariului minim brut pe economie garantat în plată, dar şi al indexării punctului de pensie, ca etape esenţiale a Programului de guvernare. „Am expus măsurile întreprinse de Guvernul României în vederea relansării economice, cu accent pe programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi cu precădere a tinerilor. Am reafirmat faptul că Guvernul va continua dialogul cu partenerii sociali, inclusiv în cadrul procesului de reanalizare a legislaţiei muncii. Am subliniat faptul că Legea Consiliului Economic şi Social s-a aflat în dezbarerea Guvernului. Schimbul de idei şi experienţă ocazionat de această participare va putea fi valorificat în România, atât ca termen de referinţă în adoptarea unor măsuri concrete pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cât şi ca sursă de noi teme de reflecţie în modelarea unor răspunsuri la problemele sociale existente”, a spus Alexandra Braica.

Recomandările redacției