Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport (Str. Gen. Praporgescu, Nr. 1-3), din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a organizat, în perioada 22 – 23 martie 2013, „Ziua Fa­cultăţii”. Ampla manifestare ştiinţifică şi spor­tivă a marcat 20 de ani de existenţă a Fa­cultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, unde s-au prezentat rezultatele excelente obţinute atât de studenţii şi masteranzii facultăţii, cât şi de cadrele didactice, în decursul timpului.
La ceremonia de deschidere au participat rector fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. Mihai Spânu, inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean, conf. univ. dr. Naela Costică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, directori de instituţii de învăţământ preuniversitar dintre care îi amintim pe d-na prof. Eugenia Groşan, director al Colegiului Naţional „Ghiba Birta” şi prof. ing. Teodor Crişan, directorul Liceului „Mihai Viteazul” din Ineu, o serie de personalităţi de seamă din municipiul şi din judeţul Arad, precum Dr. Edita Iuhasz, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, elevi ai Liceului de Artă „Sabin Drăgoi”, Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob”, Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”, cadre didactice, Marcel Urban, preşedintele echipei de baschet feminin Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” – ICIM Arad, componentele echipei de baschet feminin a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – ICIM Arad, studenţi, masteranzi, absolvenţi ai UVVG – membri ALUMNI.
La eveniment au participat şi foşti decani – prof. univ. dr. Iulian Negrilă, prof. univ. dr. Gheorghe Dehelean, conf. univ. dr. Mirela Carmen Dan, dar şi prodecani – prof. univ. dr. Eugen Gagea, actuale şi foste cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, care au primit din partea organizatorilor „Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate didactică.
Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, a declarat că mani­festarea ştiinţifică a fost organizată la iniţiativa prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. „Odată cu această acţiune am marcat şi un eveniment deosebit pentru Universitatea şi pentru Facultatea noastră: 20 de ani de existenţă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care este prima facultate de acest fel înfiinţată pe meleagurile arădene. La nivelul facultăţii noastre, avem trei departamente puternice – Departamentul de Psi­hope­da­gogie, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport şi Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, unde sunt cuprinse toate cadrele facultăţii, foarte bine pregătite, care au obţinut rezultate remarcabile în activitatea didactică şi de cercetare. În urma evaluărilor şi a clasificărilor pe specializări care s-au făcut la nivel naţional, Specializarea de Educaţie Fizică şi Sport a fost cuprinsă, în Categoria A, ceea ce demonstrează excelenta activitate a cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor noştri”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat că, „în cei 20 de ani de existenţă, Facultatea a creat zeci de campioni, în toate domeniile sportului, care au reprezentat Aradul şi România la competiţii naţionale şi internaţionale, unde s-au clasat pe locuri fruntaşe câştigând cupe şi medalii de aur”.
„Mă bucură faptul că, de-a lungul celor 23 de ani de activitate ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, pe care îi vom sărbătorii anul acesta în cadrul Zilelor Academice, avem aproape 60.000 de absolvenţi de licenţă, master, doctorat şi postdoctorat. Este o performanţă, deoarece fără nici un sprijin financiar din partea statului, am reuşit să realizăm prin eforturi proprii şi a multor colaboratori, un învăţământ de înaltă calitate, care a dus la acordarea din partea Ministerului Educaţiei Naţionale a celei mai înalte distincţii de „grad de încredere ridicat”. Universitatea noastră şi-a adus aportul la formarea unor specialişti deo­sebiţi, care în proporţie de 70% lucrează în România, iar 30% în străinătate. La ora actuală, Universitatea noastră se înscrie în elita Universităţilor private, care fac cinste acestei ţări. Este deosebit de important ca această ştachetă, a calităţii, să o transmitem mai departe şi să demonstrăm că întreaga comunitate de studenţi şi profesori se înscrie în cerinţele moderne de accedere în rândul eli­telor Universităţilor europene”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.
Deschiderea festivă a continuat cu Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Unitate şi diversitate în educaţie” şi cinci workshopuri cu participarea studenţilor, masteranzilor, cadrelor didactice şi elevilor din liceele arădene: „Vocaţie şi credinţă”, „Consilierea carie­rei” „Tinerii de azi şi nevoia de sens”, „Program de intervenţie formativă în vede­rea educării sociale şi emoţionale a preşcolarilor”, „.Activităţi şi perspective în didactica biologiei”. Un workshop deosebit de interesant a fost cel condus de lect. univ. dr. Aurora Lupaş, privind discriminarea etniei rrome.
După-amiază au avut loc lansări de carte, în prezenţa autorilor: Teodor Pătrăuţă, Roxana Maier, Călin Gabriel Şarlă şi Oana Morcan, iar prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, le-a adresat cadrelor didactice mulţumiri pentru realizările avute şi le-a urat succes în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică.
Manifestările din cadrul „Zilelor Facultăţii” au continuat, sâmbătă, pe Stadionul „Gloria UVVG Arad”, unde s-au desfăşurat întreceri sportive la atletism, iar în sala de sport a Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” Arad, au avut loc demonstraţii sportive de fitness.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției