Potrivit Ordinului Președintelui ANAF – OPANAF nr. 2.936/ 23.11.2018 a fost aprobat Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice. Obligațiile care se plătesc în contul unic sunt: impozitul pe venit aferent declarației unice, contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice și contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice.
Conform prevederilor OPANAF nr. 2.937/ 23.11.2018, pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, art. 2 alin (2), obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile estimate/realizate după data de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic 55.04 „Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”, deschis pe codul numeric personal/ codul de identificare fiscală a contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.
Codurile IBAN ale contului unic în care se plătesc obligațiile fiscale de către contribuabili persoane fizice deschise la trezoreriile statului din județul Arad sunt după cum urmează: Trezoreria ARAD – RO32TREZ0215504XXXXXXXXX; Trezoreria CHIȘINEU CRIȘ –
RO36TREZ0225504XXXXXXXXX; Trezoreria INEU –
RO44TREZ0245504XXXXXXXXX; Trezoreria LIPOVA –
RO48TREZ0255504XXXXXXXXX; Trezoreria SEBIȘ –
RO60TREZ0285504XXXXXXXXX; Trezoreria SĂVÂRȘIN –
RO76TREZ0325504XXXXXXXXX.
Potrivit art. 2 alin (1) din OPANAF nr. 2.937/ 23.11.2018 „Obligațiile fiscale datorate de contribuabili persoane fizice pentru veniturile realizate până la data de 31 decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit”.
Informații suplimentare privind legislația se pot obține de pe site-ul Direcției generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, https:/www.anaf.ro/anaf/ internet/Timisoara, secțiunea Informații de interes public

Recomandările redacției