OLYMPUS DIGITAL CAMERAConducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad anunţă că de la 1 iunie va fi implementat un nou serviciu pentru contribuabili, „Poşta electronică securizată”. „ANAF demarează în 1 iunie testarea unui nou serviciu oferit contribuabililor prin care aceş­tia vor primi «Înştiinţarea privind stingerea creanţelor fiscale» prin intermediul «Poştei electronice securizate». Perioada de testare este de patru luni, urmând ca ulterior, folosind experienţa acumulată, ANAF să armonizeze cadrul legislativ în vederea transmiterii şi a altor documente prin intermediul acestui serviciu. Până la armonizarea cadrului legislativ, se va menţine şi actuala emitere a documentelor, în format tipărit”, susţine Marius Drăgănescu, directorul DGFP Arad. Acesta mai spune că noul serviciu are drept scop îmbunătăţirea comunicării cu contribuabilii. „Pe de-o parte, se facili­tează accesul contribuabililor la informaţiile autentice deţinute de ANAF, printr-un canal electronic standardi­zat şi securizat şi se elimină, pe de altă parte, costurile şi timpul consumate cu imprimarea şi transmiterea informaţiei pe suport de hârtie. Prin utilizarea «Poştei electronice securizate a MFP», beneficiarii primesc documente structurate şi informaţii pro­- tejate de prevederile Codului Fiscal sau de prevederi specifice ariei de competenţă a emitentului, în format electronic, semnate digital de către emitent. Astfel, contribuabilii au siguranţa că documentul primit este autentic şi provine de la ANAF”, a în­- cheiat Drăgănescu.
De menţionat că accesul la „Poşta electronică securizată” este asigurat tuturor contribuabililor care dispun de certificat digital calificat, înrolat la ANAF.

Recomandările redacției