itmPentru a fi în legalitate, angajatorii pot beneficia de servicii gratuite în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad. Este vorba de autorizaţii, expertize, examinări şi consultanţă, pentru care patronii de firme nu trebuie să plătească.
Astfel, ITM Arad aduce la cunoş­tinţa angajatorilor că nu se percep axe pentru autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru unităţile pentru care aceasta nu se efectuează conform Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în regis­trul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. Tot gratuit se face şi analiza documentaţiei şi expertizarea unităţilor în vederea eliberării autorizaţiei de deţinere ori depozitare a materialelor explozive, precum şi a acordării vizei anuale a autorizaţiei de deţinere de materii explozive în confor­mitate cu prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Analiza documentaţiei şi efectuarea expertizării are în vedere acordarea vizei anuale a autorizaţiei de func­ţionare a depozitelor de materii explo­zive.
Se realizează expertizarea şi avi­zarea încăperilor pentru depozitarea, păstrarea şi manipularea: capselor pentru pistoalele de implant bolţuri, fuzee antigrindină, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spaţii destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor, pulberilor de muniţie.
ITM nu percepe taxe pentru exa­minarea artificierilor şi pirotehniştilor în vederea autorizării acestora şi asistenţă tehnică la pregătirea activi­tăţilor pentru autorizarea şi reau­to­- rizarea artificierilor. Angajatorii şi angajaţii beneficiază gratuit de con­sultanţă şi îndrumare în domeniul se­curităţii muncii.

Recomandările redacției