Una dintre chestiunile care, mai ales în sezonul rece, este printre prioritățile concetățenilor noștri este și aceea a asigurării energiei termice și apei calde în locuințe. Nu intrăm în amănunte, dar la acest moment „aproximativ jumătate dintre locuințele din Arad sunt încălzite cu centrale individuale“, spune Ionel Ciupe, un specialist în domeniu. Ce se întâmplă la Arad poate fi extins și la nivel de țară. Poate de aceea, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Ener­giei (ANRE) analizează cum poate taxa centralele termice indivi­duale. „Ne gândim să ve­dem dacă nu există totuși soluții prevăzute în Directivele europene, pentru ca taxarea de mediu să poată fi impusă și acestor centrale individuale”, a declarat un oficial ANRE. Acesta a argumentat că aceste centrale termice au un grad mare de poluare. „Ne vom trezi, și ar fi bine să facem măsurătorile astea, că, cu toate că am desființat și am redus capacitățile în ins­talații de cogenerare, poate ineficiente, rezultatul este creșterea emisiilor de bioxid de carbon în aglomerări urbane, mai ales că aceste centrale de apartament nu au niște condiții de mediu impuse clar de legislația actuală. Ne gândim să vedem dacă nu exis­tă totuși soluții prevăzute în Directivele europene, pentru ca taxarea de mediu să poată fi impusă și acestor centrale individuale”, a declarat Viorel Alicuș, șeful Direcției generale eficiență energetică, surse rege­nerabile, cogenerare și energie termică din ANRE.
Acesta fost invitat la dezbaterile Comisiei de Industrii a Camerei Deputaților pe marginea cererii președintelui Iohannis de reexaminare a proiectului modificării Legii energiei termice. Alicuș a mai punctat și faptul că în perioada 2015 – 2017, „capa­citatea acestor centrale a crescut de la 3.400 MW la 5.500 MW”. Desigur toate acestea sunt acum în faza de proiect, dar în „buna tradiție“ este foarte probabil ca oamenii să fie nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani pentru că sunt poluatori. „Mai ales în ultimii ani, centralele de apartament și de mică putere sunt foarte evaluate din punct de vedere tehnologic. Au randamente foarte ridicate și funcționează pe principiul condensației, astfel că există o foarte bună ardere. Sigur, sunt emisii de bioxid de carbon, dar pot spune, fără a greși, că gradul de poluare al acestor centrale este cu cel puțin 20% mai mic decât al centralelor mai vechi. În plus, după părerea mea cred că în maxim patru ani CET Arad va fi istorie“, adaugă Ciupe.
În orice caz problema este de urmărit şi, într-un viitor de timp nu prea îndepărtat vom avea un răspuns cert.

Recomandările redacției