Unitatea admţnistratţv-tentonala FELNAC. din județul ARAD, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrulul pentru sectoarele cadastrale nr 6,8,14 începănd cu data de 07.08.2023 pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei FELNAC, conform art 14 alin (1) si (2), din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Cereriel de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători la sediul primăriei pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Recomandările redacției