licitatieanafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu – Cris

NR.18224/27.08.2014

Str.Garii nr.1/A

315100, Arad

Tel : +0257 350659

Fax :+0257 350659

e-mail:Admin.CCARCFNX01.AR@mfinante.ro

 

 

e-mail:Admin.CCARCFNX01.AR@mfinante.ro

 

                                       

ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014, luna septembrie, ziua 17

 

 

            In temeiul art.162 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 17 luna septembrie, anul 2014, ora 10 in loc.Chisineu – Cris str.Garii Nr.1A se va vinde prin licitatie publica urmatorul bun imobil, proprietate a debitoarei Tica Florica – Ana cu domiciliul in loc.TIPAR nr.617.

Denumire bun Nr.Buc. Valoare lei/buc exclusiv TVA Cota TVA
Teren extravilant situat in localitatea Sintea – Mare, Judetul Arad in suprafata de 10.000 mp, conform CF 301181 Sintea – Mare nr. top 301181

– parcela situate pe partea dreapta a drumului Sintea – Mare – Sepreus, la circa 5 – 600 m de sosea, teren nelucrat cu vegetatie salbatica – categoria de folosinta arabil.

1 9.834 24%

 

Creditori:                                                                                             Sarcini

ANAF – DGRFP Timisoara – AJFP Timisoara                                 Ipoteca

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentind 10%din pretul de pornire al licitatiei in contul deschis la Trezoreria Chisineu – Cris RO13TREZ02220360114 – beneficiar Serviciul Fiscal Orasenesc Chisineu – Cris CUI 3519275, precum si sa prezinte dovada emisa de organelle fiscale(inclusive primarie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente:

– oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe buletinul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organelle fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acesta; declaratie autentica pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

            Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

            Potivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatoriu audierea contribuabilului.

            Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa www. finantearad.ro, rubrica ’’ Licitatii,,.

            Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostrum sau la numarul de telefon 0257/350.659.

           

SEF SERICIU,

PER FLORICA

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandările redacției