Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timisoara

Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice  Arad

Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice

 

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202 726

Fax : 0257 202 811

e-mail : Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro

Nr.operator de date cu caracter personal: 20564

 

 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. 3392/2011

Nr. 29034/05.12. 2013.            

 

 

 

 

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014, luna ianuarie,  ziua 23, ora 15

LICITAŢIA a- III-a

 

În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23, luna ianuarie, anul 2014, ora 15, în localitatea Arad, B-dul. Revoluţiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile, proprietate  a doamnei SAVIN LUMINITA, cu domiciliul fiscal în loc. Arad str. Ţepeş Vodă nr. 13, jud. Arad pentru debitorul Birou Notar Public Savin Luminiţa.

 

 

 

Nr.crt

Denumire bun

Preţul de pornire al licitaţiei

 ( exclusiv TVA*)

1

frigider cu congelator SIEMENS înălţimea circa 2 m, congelator cu 3 sertare

     445 lei

2

televizor ALLVIEW cu video cu diagonala de 37 cm

     220 lei

3

colţar bucătărie tapiţat pentru 6 persoane cu masă

     445 lei

4

cuptor microunde cu gril ARISTON de tip încorporat

    885 lei

5

maşină de spălat vase ARISTON ELIXIA încorporată

     665 lei

6

hotă ARISTON încorporată

     220 lei

7

plită aragaz cu 3 ochiuri pe gaz şi unul electric ARISTON încorporat

     665 lei

8

cuptor ARISTON încorporat

     665 lei

9

colţar tapiţat compus din 3 corpuri capacitate de 2 corpuri de 1 persoană şi 1 corp de 2 persoane

     445 lei

10

mobilier dormitor compus din pat dublu, cu saltea dubla cu 2 feţe de vară şi iarnă, comodă cu 2 uşi pentru TV, 3 corpuri de dulap din care 2 cu 4 uşi şi 1 cu sertare şi uşi mici – mobilier din pal culoare cireş

   1.995 lei

11

televizor PHILIPS cu diagonala de 52 cm

       45 lei

12

televizor SONY LCD cu diagonala de 109 cm

  1.105 lei

13

HOME CINEMA HARMAN KARDON cu 5 boxe, video, egalizator

   2.215 lei

14

comoda sufragerie cu 3 compartimente de 2000x500x500 mm

     220 lei

15

maşina de spălat ARISTON AVF 109

     885 lei

16

congelator ZANUSSI cu 6 sertare

     445 lei

17

dulap cu 4 uşi culisante de 4000x2000x500 mm din pal

    995 lei

18

dulap cu 3 uşi culisante si 2 uşi obişnuite de 3000x2000x500 mm din pal

    885 lei

19

dulap cuier cu 3 uşi mici şi o uşă laterală de 2000x1800x500 mm din pal

     445 lei

20

bibliotecă birou compusa din 3 corpuri cu 2 uşi şi deasupra 3 etajere cu 4 poliţe din pal

     885 lei

21

pat dormitor pe colţ din pal culoare gri cu saltea cu 2 feţe – de iarnă şi vară,

      665 lei

22

Masă birou culoare gri cu poliţă -mobilă pentru calculator din pal

     220 lei

23

masă TV pe colţ din pal

     110 lei

24

televizor SAMSUNG cu diagonală de 52 cm

       45 lei

25

rafturi dresing 5x3x0,5 m din pal

   3.320 lei

26

pat dormitor dublu din pal culoare verde cu saltea cu 2 feţe – de iarnă şi vară

      665 lei

27

dulap cu doua uşi culoare verde de 2200x1800x500 mm din pal

      555 lei

28

noptiere cu 2 sertare culoare verde din pal – 2 bucata

     220 lei

29

comoda cu o uşa şi 4 serate culoare verde din pal

     110 lei

30

masuţă TV pe colţ culoare verde din pal

      65 lei

31

televizor ROYAL cu diagonală de 52 cm

       45 lei

32

DVD SEG

       45 lei

33

pat dormitor dublu din pal cu saltea cu 2 feţe – de iarnă şi vară

      665 lei

34

masă birou cu 2 uşi si 1 sertar din pal

     220 lei

35

masuţă TV cu 2 poliţe din pal

     110 lei

36

televizor PLATINUM cu diagonală de 52 cm

       45 lei

37

rafturi dresing cu sertare de 7000x3000x500 mm din pal

   4.650 lei

38

masă pinpong VSA SPORT

     220 lei

39

scaune bucătărie metalice cu tapiţerie din imitaţie piele – 3 bucati

      65 lei

40

masă biliard cu 15 bile

   2.215 lei

41

takuri biliard 3 bucati

       10 lei

42

birou din pal culoare negru – 2 bucaţi

     110 lei

43

birou din pal culoare galben pe colţ- 1 bucati

     110 lei

44

casetieră neagră cu 3 sertare din pal

        80lei

45

casetieră galbenă cu 3 sertare din pal

        80 lei

46

masă plastic rotundă

       20 lei

47

4 scaune plastic

       10 lei

48

colţar de 3 persoane cu taburet tapiţat cu material textil

     665 lei

49

scaun tip balansoar tapiţerie din imitaţie piele cu taburet

     445 lei

50

scaun birou directorial fara lift si rotire

     220 lei

51

televizor SAMSUNG LCD cu diagonala de 80 cm

     445 lei

52

calculator ASUSS cu 2 boxe de 3 GHz, 4 GB RAM, 64 bit, HDD 1 tb, cu DVD RW

     885 lei

 

Creditori:                                                           Sarcini:

ANAF – DGRFP  Timisoara – AJFP  ARAD                    Drept de gaj

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe cerificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regionala a Finantelor Publice Timisoara se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.

Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202726

Data afişării: 06.12.2013.

 

 

 

 

SEF ADMINISTRATIE                                  

                                        MARIUS FLORIN DRAGANESCU                                     

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTOR FISCAL

           FLORIN BALASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandările redacției