ANUNT PRIVIND VINZAREA PENTRU BUNURI MOBILE. Anul 2014, luna APRILIE, ziua 15. LICITATIA II.

0
215

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de  Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silită

Persoane Juridice

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202700

Fax :+0257 202811

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

Nr. 18527/27.03.2014

ANUNT PRIVIND VINZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014 luna APRILIE ziua 15

LICITATIA  II

 

In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 15, luna Aprilie, anul 2014, ora 15:00, in localitatea Arad, str. B-dul Revolutiei, nr.77, et.2, cam.35, jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietatea SC TEHNICA DIESEL BREN SRL cu domiciliul fiscal in localitatea  IRATOSU, nr.40, judet Arad, cod de identificare fiscala 27723930:

 

Denumire bun

Nr. Buc.

Valoare lei/buc exclusiv TVA*

Cota TVA* 24%

Autoturism OPEL  ASTRA CARAVAN, tip 1.7 DTI, 2 vol. break 4+1 usi, serie sasiu WOLOTGF35Y2270685, an fabricatie 2000, 225.000km, aer conditionat, geamuri electrice fata, oglinzi electrice, ABS, incalzire scaune, motorina, 1680 cmc, putere 55 kw, functionala, culoare alb

1

3.405

24 %

 

Autoutilitara DACIA LOGAN,  tip SD/FSDIK, furgon, serie sasiu UU1FSD1K53942519, an fabricatie 2008, culoare albastru, motorina, fara baterie, aer conditionat, air bag, 1461 cmc, putere 50kw.

1

6.128

24 %

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%,  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:

 

Creditori:                                                               Sarcini:

A.F.P. Arad                                                         Drept de gaj

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC TEHNICA DIESEL BREN SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202739.

 

 

 

            Sef Administratie,                                                                                       

      Marius Florin Draganescu                             

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.