..CHIŞ VIORICA, cu domiciliul în oraşul Sebiş, str. Măgurel, nr. 44/A, judetul Arad, anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” SPRIJIN PENTRU INVESTITII ÎN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PĂDURI DIN CADRUL PNRR, IGNEŞTI – CHIŞ VIORICA” propus a fi amplasat in extravilanul cornunei Igneşti, FN, identificat prin CF 301071, CF 300910, CF 300904, CF 300933, CF 300925, CF 301070, CF 300911, CF 300867, CF 300936, CF 300925, CF 300895, CF 300938. CF 300892. CF 300835. CF 300903, CF 300853, CF 300869, CF 300920, CF 300921, CF 300922, CF 300932, CF 300859, CF 300916, CF 300917, CF 300919, CF 300830, CF 300833, CF 300831, CF 300918, CF 300927, CF 300860, CF 300826, CF 301072, CF 300909, CF 300862, CF 300827, CF 300864, CF 300865, CF 300898, CF 300828, CF 300866, CF 300868, CF 300897 şi CF 300896 Igneşti, judetul Arad. Informatrile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad si la domiciliul titularului in localitatea Dumbrăvita, str. Tristan Tzara, nr. 15, ap. 8, judetul Timis, in zilele de luni vineri, intre orele 9•14. Observatiile publicului transmise electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureşului, FN. jud. Arad.”

Lasă un răspuns

Recomandările redacției