SC EGERIA TM SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE CORP BIROURI/SHOWROOM, AMPLASARE CONTAINERE BAZIN  APA, PADOCURI PENTRU AGREGATE, AMPLASARE SILOZURI DEPOZITARE CIMENT, AMPLASARE STATIE BETON MOBILA, PLATFORMA BETONATE PENTRU DEPOZITARE MATERIALE  CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE, RECLAMA TOTEM, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – CONSTRUIRE CORP BIROURI/SHOWROOM, AMPLASARE CONTAINERE BAZIN  APA, PADOCURI PENTRU AGREGATE, AMPLASARE SILOZURI DEPOZITARE CIMENT, AMPLASARE STATIE BETON MOBILA, PLATFORMA BETONATE PENTRU DEPOZITARE MATERIALE  CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE, RECLAMA TOTEM, propus a fi amplasat în municipiul Arad, Intravilan, FN, identificat prin CF 354741 Arad, jud. Arad. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

Lasă un răspuns

Recomandările redacției