ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ  A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială ARCHIȘ, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastralenr. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 și 33 începând cu data de 16.07.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei ARCHIȘ, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției