,,COMUNA ZĂBRANI, titular al proiectului „Înființare rețea de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Zăbrani, Neudorf și Chesinț, jud. Arad-Faza SF+DTAC”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul-” Înființare rețea de distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Zăbrani, Neudorf și Chesinț, jud. Arad-Faza SF+DTAC „, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul localităților Aluniș, Zăbrani, Chesinţ, Neudorf-comunele Zăbrani și Frumușeni, jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comantarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Recomandările redacției