ORAȘ LIPOVA, titular al proiectului „Extindere rețea apă şi canal menajer în localitălile Lipova şi Şoimoş, oraşul Lipova, jud. Arad”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul — „Extindere rețea apă şi canal menajer în localitălile Lipova şi Şoimoş, oraşul Lipova, jud. Arad”, propus a fi amplasat în oraş Lipova, străzile Lugojului, Lt. V. Bugariu, George Vanu, loan Vodă cel Cumplit şi sat Şoimoş, jud. Arad. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului din Arad din Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autoritălii competente pentru protecția mediului.

Recomandările redacției